Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

„Moja szkoła w obiektywie”…

Facebook Twitter

...czyli konkurs fotograficzny z okazji 90-lecia „Powstańców”. Temat ściśle wiąże się z Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku, który w tym roku obchodzi jubileusz powstania. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Przedmiotem prac powinna być wyżej wymieniona szkoła, jej niezapomniane zakątki czy osoby, wszystko, co wywołuje zabawne, wzruszające wspomnienia…

Zasady:

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku (ul. T. Kościuszki 41, 44-200 Rybnik)
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 • Każdy z autorów może nadesłać 2 fotografie.
 • Technika wykonania prac jest dowolna.
 • Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 • Fotografie należy przesyłać na adres organizatora z dopiskiem „Moja szkoła w obiektywie”
 • Zdjęcia powinny być formacie A4, w przypadku starszych zdjęć minimum w formacie A5 (można zeskanować i wywołać w większym formacie).
 • Zachęcamy uczestników do  przesłania fotografii wykonanych technologią cyfrową w postaci elektronicznej w formacie JPG na adres foto_zs1@o2.pl lub można dostarczyć do biblioteki szkolnej, zapisane na nośniku elektronicznym: (płyta CD, DVD lub PenDrive), które później zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 • Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 • Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 • Uczestnik, wysyłając fotografię oświadcza, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.
 • Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 • Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej organizatora konkursu i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.
 • Zdjęcia należy nadsyłać do 05.10.2012 r.
 • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne.
 • Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pt. „Moja szkoła w obiektywie” – konkurs fotograficzny z okazji 90-lecia „Powstańców”.
 • Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania otwierającego wystawę pokonkursową. Nagrody zostaną rozdane 13.10.2012 r. podczas akademii z okazji jubileuszu szkoły. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie wręczenia nagród zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
 • Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Wszelkie pytania można kierować na adres foto_zs1@o2.pl.

Koordynator konkursu: nauczyciel bibliotekarz – Jolanta Stelmach, 501 593 930

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj