StartWiadomości

11. nadzwyczajna sesja w Jastrzębiu-Zdroju

Obiekt przeznaczony byłby na dodatkowe pomieszczenia dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
zmiany uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 r.,
wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa zabudowanej budynkami biurowymi i garażowymi położonej przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

4. Zakończenie obrad sesji.

Zostaw komentarz