Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

14 Afgańczyków ukrytych w pojeździe ciężarowym [WIDEO]

Facebook Twitter

Jak informuje Śląska Straż Graniczna, obywatele Afganistanu podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego. Zatrzymali ich funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację o cudzoziemcach ujawnionych w serbskiej naczepie samochodu ciężarowego. Kierowca ciężarówki zaniepokojony hałasem dobiegającym z naczepy zatrzymał się na jednej ze stacji paliw w Lędzinach (powiat bieruńsko-lędziński) i powiadomił o tym fakcie odpowiednie służby. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej odkryli, że wśród przewożonego ładunku taśm tekstylnych ukrywa się 14 mężczyzn.

Jak informuje chor. szt. SG Szymon Mościcki Rzecznik Prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

Ujawnieni cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów, deklarowali, że pochodzą z Afganistanu. Wszyscy zostali zatrzymani w związku z brakiem dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP. W związku z młodym wyglądem migrantów, ośmiu z nich zostało poddanych badaniu lekarskiemu w celu ustalenia wieku. Badanie wykazało, iż wśród zatrzymanych znajduje się dwóch niepełnoletnich. Jeden z nich na podstawie decyzji Sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, drugiemu (młodszemu) natomiast został przydzielony opiekun prawny i został on umieszczony w rodzinie zastępczej.

W trakcie dalszych czynności wyjaśniających potwierdzono afgańskie obywatelstwo wszystkich zatrzymanych oraz ich dane osobowe. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Jeden z pełnoletnich mężczyzn usłyszał zarzut przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Następnie dobrowolnie poddał się karze pozbawienia wolności na sześć miesięcy, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat. Pozostali pełnoletni cudzoziemcy również zostali objęci wszczętym postępowaniem karnym za nielegalne przekroczenie granicy, a stosowne czynności procesowe wobec nich zostaną zrealizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w przewidzianych prawem terminach.

Ponadto Komendant Placówki SG w Bielsku-Białej wszczął wobec nich postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Do czasu zakończenia postępowań przebywać będą oni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie prowadzone będą dalsze czynności wyjaśniające okoliczności ich nielegalnego przekroczenia granicy.

Jest to kolejny przypadek świadczący o utrzymującej się presji migracyjnej z kierunku zachodniobałkańskiego, w tym z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych i ich przestrzeni zamkniętych. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tylko w obecnym półroczu podejmowali działania w 7 podobnych zdarzeniach. W ich wyniku ujawniono 68 cudzoziemców z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego. Dominujące nacje to Irak (19), Syria (15) i Afganistan (14).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj