Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

231 lat temu wybuchł największy pożar w historii Cieszyna

Facebook Twitter

6 maja w 1789 roku spaliło się całe miasto za wyjątkiem kilku domów na przedmieściach. Płomienie strawiły 276 budynków, w tym wszystkie obiekty użyteczności publicznej z ratuszem na czele.

www.cieszyn.pl

Jak czytamy w archiwach w obrębie murów miejskich spłonęło 160 domów wielkomieszczańskich, 51 domów małomieszczan, 21 chat w dzielnicy Górne Przedmieście i 9 w dzielnicy Przykopa.

Spalił się też kościół parafialny, którego władze postanowiły nie odbudowywać, przenosząc siedzibę parafii do mniej zniszczonego kościoła przy klasztorze dominikanów, który przy tej okazji zlikwidowano.

– czytamy na stronie cieszyn.pl.

To nie jedyny pożar w historii Cieszyna, było ich znacznie więcej. Cieszyńska Komenda Straży Pożarnej przypomina inne pożary, które trawiły miasto nad Olzą, przypomina też daty powstania jednostek Straży Pożarnej:

1447r. pożar miasta,
1552r. pożar miasta; spłonęło około 70% miasta,
1603r. następny duży pożar miasta oraz zamku, XVI w – strażnik miejski ma ostrzegać mieszkańców przed pożarem,
1720r. duży pożar miasta ( spaliło się ¾ Cieszyna),
1740r. pożar miasta,
1759r. pożar miasta,
1775r. I dekret o pomocy w razie pożaru wydany przez Radę Książęcą Miasta Cieszyna,
1779r. duży pożar miasta,
1785r. nieduże trzęsienie ziemi,
1787r. rada miasta wydaje nowe rozporządzenie przeciwpożarowe,
1789r. wielki pożar, który zniszczył prawie całe miasto, spaliły się 3 kościoły, 2 klasztory, gimnazjum, szkoła, ratusz, wojskowy szpital oraz koszary,
1832r. pożar w czasie pobytu cyrku w Cieszynie,
1863r. założenie Książęcej Straży Pożarnej w Cieszynie,
1868r. powstanie zakładowej straży pożarnej kolei Kościsko-Bohumińskiej z siedzibą w Cieszynie,
1870r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie,
1889r. powstanie Zakładowej Straży Pożarnej Książęcej Komory w Mostach – Republika Czeska,
1889r. pożar miasta trwający dwa dni,
1890r. otwarcie nowej remizy w Cieszynie w rocznicę 20-lecia Cieszyńskiej Straży, Starosta Cieszyński przekazuje sikawkę konną,
1890r. cesarza Franciszka Józefa I odwiedza miasto Cieszyn w tym również remizę strażacką gdzie przekazuje strażakom jako dar sikawkę parową Knaust,
1890r. zjazd delegatów 23 Morawsko-Śląskiej Zupy Bezirksverband w Cieszynie,
1892r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Svibici,
1892r. uchwalono odznaczenia za wysługę lat,
1894r. duży pożar miasta,
1894r. obchody 30-lecia straży w Bielsku,
1894r. powstanie wodociągu w Cieszynie,
1895r. Cieszyn otrzymuje dla straży nowy sprzęt automobil Magirus z drabiną i 505 m węży,
1896r. 25-lecie OSP w Cieszynie; zostaje zmieniona przynależność z 23 regionu na 12,
1899r. w czasie dużego pożaru w Goleszowie spaliło się 59 domów,
1900r. w mieście wybuchło najwięcej pożarów (15),
1900r. uchwała Cieszyńskiej Straży o pełnieniu służby przez obywateli: Polski, Czech, Niemiec, Węgier,
1904r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Bobrka,
1906r. duże wojskowe manewry w Cieszynie, które odwiedza cesarz Franciszek Józef I (spotkanie ze strażakami),
1914r. z inicjatywy Klemensa Matusiaka zostaje założony Związek Polskich Straży,
1914r. przemianowanie Związku Polskich Straży na Krajowy Związek Straży na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie,
1920r. jubileusz 50-lecia założenia Straży Pożarnej w Cieszynie.
1920r. podział miasta

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj