Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

4 grudnia Barbórka. Pozdrawiamy górników!

Facebook Twitter

Obchodzona 4 grudnia Barbórka to jedno z najważniejszych świąt na Śląsku.

Barbórka na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Zwyczaj obchodzenia święta górnika na Górnym Śląsku wpisano na listę dopiero w ubiegłym roku. Lista ma charakter informacyjny, ma zwracać uwagę, że bardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych eksponatów jest także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Barbórka jest zwyczajem dorocznym i obyczajem świątecznym grupy zawodowej górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku praktykowanym od początku XIX wieku do chwili obecnej. Obchodzona 4 grudnia, w dniu wspomnienia św. Barbary, wpisała się w przestrzeń kulturową górników dzięki przekazom pokoleniowemu i środowiskowemu. Stanowi nieodłączny element górniczej tożsamości pielęgnowany przy współudziale właścicieli, dyrekcji i zarządów kopalń, lokalnych parafii oraz stowarzyszeń, których przedstawiciele są aktywnymi uczestnikami obchodów.

– czytamy we wpisie do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Barbórka dziś

Do dziś w Barbórkę o poranku górnicy spotykają się na mszach barbórkowych, potem razem z rodzinami jedzą tradycyjne śląskie obiady: rolada, kluski i modro kapusta.

www.facebook.com/mariusz.adamczyk

W tym roku w Jastrzębiu postanowiono przywrócić tradycję pobudki: orkiestry dęte znów pojawią się przed domami dyrektorów kopalń, potem w kilku punktach miasta gdzie swoim graniem oddają hołd ciężkiej pracy pod ziemią. Czytaj o tym więcej:

Wraca tradycja barbórkowych pobudek

Żywym zwyczajem są karczmy piwne, to spotkania, na których górnicy racząc się piwem, jedzą golonka, śpiewają i bawią się. Według badaczy nie mają długiej tradycji, pojawiły się na stałe w latach 80. XX wieku, wcześniej, odbywały się tzw. spotkania gwarków przy piwie.

Kopalnie w regionie

W naszym regionie działają kopalnie należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej: KWK Borynia- Zofiówka- Jastrzębie, Budryk, Knurów- Szczygłowice oraz Pniówek. W budowie jest kopalnia Bzie- Dębina. W nowym szybie Jan Paweł pod koniec września z mikrofonem i kamerą Radia 90 był Przemysław Niedźwiecki:

W Polskiej Grupie Górniczej w ramach KWK ROW działają kopanie: Jankowice, Chwałowice, Marcel i Rydułtowy.

Wszystkim górnikom od Radia 90 SZCZĘŚĆ BOŻE!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj