Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Świadczenie 500+ dla dzieci Ukraińców na stałe zamieszkałych w Polsce. ZUS przypomina

Facebook Twitter

"Świadczenie 500+ cały czas przysługuje dzieciom Ukraińców legalnie zatrudnionych i na stałe zamieszkujących w Polsce" - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To ważna informacja zwłaszcza teraz, gdy dołączają do nich dzieci z kraju objętego wojną.

Mówi śląski rzecznik ZUS:

Beata Kopczyńska: Świadczenie wychowawcze 500+, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługują obywatelom Ukrainy, którzy na stałe zamieszkują w Polsce. Świadczenia te przyznawane są na dotychczasowych zasadach, obowiązujących jeszcze przed wojną w Ukrainie. Świadczenie 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia jeśli zamieszkuje ono wspólnie z rodzicem oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające legalność przebywania rodzica lub opiekuna w Polsce.

Informacje o tym jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku można znaleźć na stronie ZUS. Są one tam dostępne także w języku ukraińskim. Co ważne, wnioski można złożyć jedynie drogą elektroniczną. A co z tymi, którzy niedawno przekroczyli granice uciekając z kraju objętego wojną?

Beata Kopczyńska: Obywatele Ukrainy – rodzic bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa.

Takie przepisy mają zostać wprowadzone w naszym kraju wkrótce. Wszelkie zmiany w przepisach na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj