StartSię dzieje Wiadomości

60 lat Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą  z uwzględnieniem zasady dobrowolności; osoby wykonujące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową prowadzoną na podstawie ustawy o działalności gospodarczej.

Zrzesza zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Pawłowice oraz gmin:  Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana.

Cech zrzesza aktualnie 256 zakładów, w następujących branżach:

budowlanej, drzewnej, fryzjerskiej, metalowej, ogólnej, motoryzacyjnej, spożywczej. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz małej i średnie przedsiębiorczości.

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z samorządem gospodarczym zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Współpraca ze szczególnego rodzaju instytucjami otoczenia biznesu polega na wspólnym działaniu tworzącym warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i stymulują aktywność gospodarczą i innowacyjną. Cech możne pochwalić się bardzo wieloma przykładami umiejętnego wykorzystania szansy, jaką daje partnerski dialog pomiędzy  ww. instytucjami. Współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi izbami gospodarczymi, cechami rzemieślniczymi, agencjami rozwoju regionalnego, ale także z samorządem terytorialnym, czy też urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej. Współpraca ta ma wymiar także ponadnarodowy, gdzie 30 kwietnia 2004 r. podpisaliśmy umowę partnerską z organizacją rzemieślniczą KREISHANDWERKERSCHAFT z powiatu Recklinghausen w Niemczech, a w 2005 r. prowadząc projekt EQUAL nawiązaliśmy współpracę z partnerami z Wielkiej Brytanii, czy Belgii.

Współpraca ta polega na wspólnej realizacji wielu projektów szkoleniowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe, wspierających przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby wykluczone społecznie, a także młodzież, czy nawet dzieci w wieku szkolnym. W głównej mierze projekty te współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Programu Leonardo da Vinci (obecnie ERASMUS+). Realizacja tych projektów przyniosła namacalne korzyści i efekty w postaci stworzenia nowych miejsc pracy, głównie na rynku lokalnym i regionalnym, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu czy też wymianę doświadczeń zawodowych i przeniesienie dobrych praktyk na polski rynek.

Cech poza współpracą z samorządem gospodarczym współpracuje także z samorządem terytorialnym. Współpraca ta przenosi się w głównej mierze na działalność oświatową oraz wspieranie przedsiębiorczości. Działamy aktywnie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy, gdzie mamy wpływ na rynek pracy i kształt form wspierania zatrudnienia. Działalność oświatowa to współpraca także na poziomie wspólnej realizacji projektów unijnych w zakresie wspierania kapitału ludzkiego. Jednakże podstawowa działalność oświatowa Cechu polega na promocji kształcenia zawodowego w powiecie i powiatach ościennych. Promujemy przedsiębiorczość zawodową już na etapie szkoły podstawowej, gdzie w klasach I-III prowadzimy projekt „Kim zostanę kiedy dorosnę?” pokazując najmłodszym na czym polega praca w danej gałęzi rzemieślniczej. Wspieramy także przedsiębiorców kształcących pracowników młodocianych w poszczególnych zawodach chociażby poprzez pomoc w formalnościach związanych z tą formą edukacji. Wspólnie z samorządem terytorialnym wpływamy na zwiększenie kadr zawodowych w zawodach deficytowych poprzez ich promocję już na etapie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Ponadto aktywnie współpracujemy z jedenastkami podległymi samorządowi terytorialnemu, jak np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy poprzez kształcenie osób bezrobotnych czy nieaktywnych zawodowo niejednokrotnie pomagając przywrócić takie osoby na rynek pracy.

Zostaw komentarz