Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Adam Gawęda nominowany przez premiera

Facebook Twitter

Adam Gawęda, senator z naszego regionu w Ministerstwie Energii. Dziś (15.07.) premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu oraz Pełnomocnika do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Gawęda zajmie się tym, za co do tej pory odpowiadał Grzegorz Tobiszowski, dotychczasowy wiceminister energii zwolnił stanowisko, bo uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego. Senator Adam Gawęda pochodzi z Syryni, jest magistrem inżynierem górnictwa i geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od lat związany jest biznesem i samorządem lokalnym naszego regionu. Ostatnio aktywny był w sprawie rozbiórki hałdy w Rydułtowach, był mediatorem w tej sprawie.

Adam Gawęda urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo- energetycznej, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

W latach od 1994 do 2007 pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych: był koordynatorem Biura Strategii, koordynatorem Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, na kopalni pełnomocnikiem dyrektora Systemów Zarządzania Jakością, szefem inwestycji i ochrony środowiska, zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych. Wcześniej pracował na stanowiskach: nadgórnika, sztygara zmianowego i starszego inspektora przygotowania produkcji.W czasie swojej pracy zawodowej brał udział w opracowaniu planów ruchu, planów inwestycyjnych, dokumentacji i strategii. Monitorował elementy makro otoczenia polskiego górnictwa, przygotował raport o jego stanie wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył min. w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. Brał udział w projekcie pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Posiada doświadczenie menedżerskie, samorządowe i parlamentarne. Był prezesem klubu sportowego.

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego. W Sejmie VI kadencji pracował w Komisji Gospodarki, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 19 maja 2022