Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu. Rozwijaj się i studiuj blisko domu! [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Bezpłatna uczelnia, wiele atrakcyjnych kierunków studiów, oferty pracy po ukończonej nauce. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu ma wiele zalet. Właśnie trwa nabór do uczelni.

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – studia na miejscu

Od kilku dni na czołówkach wszystkich mediów są maturzyści. To oni zdają jeden z najpoważniejszych egzaminów w życiu – szumnie nazywany egzaminem dojrzałości. Ale nie można zapominać o tym, co po zdanej maturze? Jaki kierunek, zawód wybrać dalej? A może Racibórz i Akademia Nauk Stosowanych? Uczelnia kusi wieloma kierunkami studiów. A chwalić ma się czym. Oferuje nie tylko bardzo dobrą bazą naukową, kontaktami z pracodawcami, ale także wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które chcą studiować.

O naborze i oferowanych kierunkach kształcenia rozmawiamy z prorektor do spraw studentów ANS i odpowiedzialną za rekrutację studentów, dr Beatą Fedyn, prof. Uczelni.

Radio 90: Co by Pani powiedziała tym maturzystom, którzy teraz właśnie piszą maturę i za kilka miesięcy być może pojawią się u Was na uczelni. Dlaczego warto wybrać Racibórz i Waszą uczelnię, a nie inne miasta?

Beata Fedyn: Zapraszam do Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Przede wszystkim jesteśmy uczelnią państwową. Oferujemy bezpłatne studia na bardzo ciekawych kierunkach, które odpowiadają na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, co jest widoczne m.in. w corocznie publikowanym Barometrze Zawodów. Kształcimy przede wszystkim w ramach zawodów deficytowych, absolwenci mogą tutaj w bardzo krótkim czasie znaleźć pracę oraz w ramach takich zawodów, gdzie mamy zrównoważone zapotrzebowanie, czyli absolwenci także są w pełni wykorzystywani przez pracodawców.

Radio 90: Jednym słowem reagujecie na zapotrzebowanie rynku.

Beata Fedyn: Tak. Misją uczelni zawodowych jest to, że powinniśmy się dostosowywać z naszą ofertą edukacyjną do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy i m.in. my bardzo ściśle współpracujemy na wszystkich kierunkach z pracodawcami. Na każdym kierunku jest powołana rada interesariuszy zewnętrznych, którą tworzą właśnie potencjalni pracodawcy i oni także komunikują nam potrzeby w zakresie dostosowania programów studiów.

Radio 90: Reagowanie na potrzeby rynku, elastyczny proces kształcenia, to wasze zalety. Rynek pracy się zmienia, choć trzeba pamiętać, że nowych kierunków nie da się otworzyć z dnia na dzień.

Beata Fedyn: To nie jest proste, jeżeli chodzi o sprawy formalne, bo my, żeby utworzyć nowy kierunek studiów, musimy mieć zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I to jest proces, który trwa kilka miesięcy. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek, musi być tutaj odpowiednia, pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I właśnie między innymi to jest to, że nasze jedenaście kierunków, w ramach których kształcimy, odpowiada na te potrzeby. Najlepszym przykładem, który możemy tutaj zaprezentować, to jest kierunek pielęgniarstwo. Wiemy, że to jest zawód deficytowy. Oferujemy studia nie tylko pierwszego stopnia licencjackie, ale od dwóch lat już mamy studia drugiego stopnia magisterskie.

Dwa lata także kształcimy na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja. Oczywiście oferujemy przede wszystkim bardzo szeroką gamę kierunków – 11 kierunków – przeznaczonych dla maturzystów: inżynierskich, licencjackich oraz jednolitych magisterskich. Oferujemy następujące kierunki: architekturę, automatykę i robotykę oraz zarządzanie i inżynierię produkcji – bardzo ciekawe kierunki inżynierskie. Ponadto kształcimy na następujących kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo państwa, administracja, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologia – język angielski, język niemiecki, język czeski – i pielęgniarstwo.

 

Radio 90: O to chciałem zapytać, o te kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród młodych osób?

Beata Fedyn: Mamy corocznie nabór na wszystkie kierunki. Przyjmujemy około 500 nowych osób. Każdy może znaleźć coś dla siebie w ramach naszej szerokiej oferty studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia – magisterskich.

Radio 90: Wzrasta zainteresowanie uczelnią w Raciborzu?

Beata Fedyn: Myślę, że tak, mamy cały czas ustabilizowany nabór. Nie mamy problemów z rekrutacją i z otwarciem poszczególnych kierunków studiów. Przyjmujemy również studentów zza granicy.

Radio 90: Wspomniała pani o tym, że współpracujecie z firmami. Czy to oznacza też, że dla osób, które skończą studia, od razu pojawiają się oferty pracy?

Beata Fedyn: Tak, mamy tutaj bardzo ścisłą współpracę ze sferą biznesu. Już pod koniec studiów nasi przyszli absolwenci otrzymują już oferty pracy. Takim bardzo dobrym momentem, na przykład na kierunku automatyka i robotyka oraz zarządzanie inżynieria produkcji, jest przegląd projektów inżynierskich, na który to przegląd zapraszamy pracodawców, którzy mogą się zapoznać z pracami naszych studentów. No i oczywiście cały system praktyk zawodowych na profilach praktycznych. Jest to 6-miesięczna praktyka zawodowa, już w ramach jej trwania, jest kontakt z pracodawcą. Niektórzy studenci otrzymują już wówczas propozycję pracy.

Radio 90: Rekrutacja właśnie się rozpoczęła.

Beata Fedyn: Zaczęliśmy rekrutację 10 maja, kończymy ją we wrześniu. Pierwszy i drugi termin. Jeżeli jeszcze mamy wolne terminy, czasami uruchamiamy także dla niektórych kierunków trzeci termin w pierwszym tygodniu października.

Radio 90: Podpowiedzmy maturzystom, jakie dokumenty muszą złożyć, co jest wymagane.

Beata Fedyn: Zachęcam, żeby wejść na naszą stronę internetową. W zakładce „rekrutacja” mamy wszelkie informacje. Rekrutujemy poprzez system internetowej rekrutacji. Należy się zalogować w tym systemie dokonać opłaty rekrutacyjnej, która na wszystkie kierunki wynosi 80 zł, na kierunek architektura 100 złotych. Dodatkowo na kierunek architektura wymagany jest jeszcze egzamin wstępny, który sprawdza predyspozycje do wykonywania tego zawodu.

Na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych trzeba złożyć także drogą elektroniczną portfolio swoich prac, a na pozostałe kierunki wystarczy zalogować się do systemu internetowej rekrutacji, wpisać wyniki z matury, dokonać opłaty rekrutacyjnej i czekać na informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu. Następnie należy przywieźć do uczelni cały zestaw dokumentów, który jest wymieniony w wymaganiach rekrutacyjnych. To jest deklaracja, świadectwo maturalne oraz badanie lekarskie dla kandydatów. Chciałam tutaj zaznaczyć, że oferujemy badania lekarskie bezpłatnie, ponieważ mamy podpisaną umowę na ich dofinansowanie i jeden z podmiotów leczniczych w Raciborzu wykonuje nam te badania w ramach wspomnianej umowy.

Radio 90: Powiedzmy jeszcze o tym, w jaki sposób uczelnia pomaga studentom, chociażby w znalezieniu w Raciborzu noclegu?

Beata Fedyn: Oferujemy miejsca w domu studenta. Już w trakcie rekrutacji można złożyć wniosek o otrzymanie tam miejsca. Choć większość studentów, którzy u nas się kształcą, są to osoby dojeżdżające z okolicznych miejscowości, z okolicznych powiatów. Mimo to jest oferta dla osób, które chciałyby zamieszkać w akademiku, mamy wolne miejsca.

Radio 90: Mówiliśmy o ofercie dla studentów dziennych, ale są i zjazdy, i edukacja w trybie weekendowym.

Beata Fedyn: Tak, oferujemy studia stacjonarne. Wszystkie kierunki są to studia bezpłatne, ale mamy tutaj możliwość różnych form kształcenia. Czyli zajęcia mogą odbywać się albo w trakcie tygodnia, od poniedziałku do piątku, albo też co tydzień od piątku do niedzieli. I dla niektórych kierunków jest to bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ w ramach tych studiów mogą studiować studenci pracujący. Taka forma studiowania oferowana jest na kierunku administracja, bezpieczeństwo państwa, pielęgniarstwo drugiego stopnia, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura, pedagogika. Grupy weekendowe program studiów, realizują grupy tygodniowe.

Radio 90: Jak często są zjazdy?

Beata Fedyn: Co tydzień, od piątku do niedzieli. Realizujemy taką samą liczbę godzin co studia stacjonarne. Co trzeba podkreślić, wszystkie kierunki są bezpłatne.

Warto podkreślić, że studenci w Akademii Nauk Stosowanych powinni czuć się zaopiekowani. Także i ci, którzy mają różne dysfunkcje. Dba o to Pełnomocnik Rektora do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami – dr Danuta Zwolińska.

Radio 90: Osoby, które posiadają jakieś dysfunkcje, chcą funkcjonować w społeczeństwie, chcą się uczyć, chcą pracować, ale muszą zdobyć gdzieś wiedzę. Czy u was na uczelni mają taką możliwość?

Danuta Zwolińska: Mają taką możliwość. I są to zarówno osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także osoby, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, czyli osoby bez orzeczenia. Funkcjonuje na naszej uczelni Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, które jest przygotowane do przyjęcia takich osób. Mamy możliwość, żeby przeprowadzać w odpowiedniej atmosferze z zachowaniem prywatności, rozmowy, bo to jest bardzo istotne.

Na naszej stronie Akademii Nauk Stosowanych jest taka informacja, że takie biuro funkcjonuje. W zakresie tego biura mamy wsparcie psychologiczne, wsparcie w zakresie lektoratów z języków obcych, jak również wsparcie tłumacza języka migowego. Natomiast moja rola sprowadza się do tego, że osoby, które mają taką potrzebę, przychodzą, rozmawiamy, rozeznajemy jakie są te potrzeby, w jaki sposób można dostosować proces edukacji po to, aby w efekcie końcowym były uzyskane efekty kształcenia na konkretnych kierunkach.

Radio 90: Czyli pomoc nie ogranicza się tylko do momentu startu, egzaminów wstępnych, ale wsparcie jest przez cały proces kształcenia.

Danuta Zwolińska: Tak, to wsparcie jest, student w każdej chwili może do nas przyjść. Nie jest zobligowany, aby w momencie rozpoczęcia edukacji czy w momencie rozpoczęcia kolejnego semestru, ale w każdym momencie, kiedy te potrzeby zaistnieją. Przychodzi, rozmawiamy i dostosowujemy się do jego potrzeb. I również ta informacja jest przekazywana do nauczycieli, którzy również swoje przedmioty dostosowują do potrzeb studenta, np. jeżeli jest to niepełnosprawność związana ze wzrokiem, wszelkie materiały dydaktyczne muszą być dostosowane do tej osoby.

Radio 90: Wspomniała Pani, że to nie koniecznie muszą być osoby z orzeczeniem, czyli nie tylko grupy inwalidzkie.

Danuta Zwolińska: Nie tylko. Są to osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli te, które na przykład w swoim życiu korzystały z poradni psychologicznej, z poradni psychiatrycznej, ale są też to osoby w kryzysie psychicznym. Mamy dwie panie psycholog, które są również uprawnione do tego, żeby dokonać diagnozy, dostosowania. Są dyspozycyjne, żeby takiego wsparcia udzielić.

Radio 90: Mówi pani o wsparciu psychologów, a jak wygląda dostępność uczelni, jeśli chodzi o osoby, które mają dysfunkcje ruchu, jeżdżą na wózku inwalidzkim. Czy takie osoby mogą się tutaj poruszać?

Danuta Zwolińska: Tak, jak najbardziej. Przez cały czas uczelnia się rozwija, remontuje przestrzenie, bo dostosowanie to jest proces, to nie jest coś, co jest zamknięte. I rzeczywiście ten proces ma miejsce na naszej uczelni, jeżeli chodzi o bariery architektoniczne. Mamy windę, mamy platformy zewnętrzne, wewnętrzne, mamy wózki elektryczne. Wózek elektryczny w przypadku, gdyby np. osoba musiała dojechać do jakiegoś urzędu i nie jest w stanie na swoim wózku inwalidzkim.

Mamy wózek elektryczny, który jest dostosowany do pokonywania dalekich odległości. Mamy schodołaz, który pozwala nam dotrzeć do miejsc niedostępnych, bo np. nie ma gdzieś windy. Jest też bardzo dobrze wyposażona sala korekcyjno-kompensacyjna, której wyposażenie mamy zarówno z projektu „PWSZ uczelnią dostępną dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, jak i ze środków Funduszu Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Wszystkie informacje na temat uczelni znajdziecie na internetowej stronie Akademii Nauk Stosowanych – www.akademiarac.edu.pl

Osoby zainteresowane studiowaniem w Raciborzu pod linkiem www.akademiarac.edu.pl/rekrutacja znajdą wszystkie bieżące informacje na temat rekrutacji, którą organizuje Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu mieści się przy ul. Akademickiej 1.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj