Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Akcja Uniwersytetu Śląskiego: Podziel się swoim zdrowiem!

Facebook Twitter

To jest apel do studentów, ale też naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, którzy doświadczyli zakażenia SARS-CoV-2, oni mogą pomóc w leczeniu innych osób poprzez oddanie swojego osocza, zawierającego przeciwciała. Akcja Uniwersytetu Śląskiego „Podziel się swoim zdrowiem!” wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach.

facebook.com/UniwersytetSlaski

Kto kwalifikuje się do oddania osocza?

Osocze może oddać osoba, która: przeszła zakażenie SARS-CoV-2, została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa; jest w wieku od 18 do 65 lat; posiada potwierdzenie zakażenia (dodatni wynik testu PRC, antygenowego lub na przeciwciała), od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni lub 18 dni od zakończenia izolacji, nie ma przeciwwskazań wymienionych na stronie: rckik-katowice.pl/przeciwwskazania.
Osocze może oddać również osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo i posiada pozytywny wynik (dodatni wynik testu PRC, antygenowego lub na przeciwciała).

Uwaga! Osoby, które chciałyby oddać krew, ale mają niepotwierdzone wcześniejszymi testami podejrzenia, co do bezobjawowego przebycia zakażenia Sars-Cov-2, mogą skorzystać z nieodpłatnego, zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski badania poziomu przeciwciał. W przypadku wykrycia przeciwciał można oddać osocze. Jeśli badanie nie potwierdzi przebycia zakażenia – pobrana krew może zostać przekazana na potrzeby chorych cierpiących na inne schorzenia niż COVID.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które:

  • miały kontakt z osobą zakażoną,
  • podejrzewają, że przebyły bezobjawowo zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  • do tej pory nie poddały się testom, które to potwierdzają,
  • są zdeterminowane, by pomóc innym poprzez oddanie osocza lub krwi i skontaktują się w sprawie umówienia wizyty w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Osoby, które okażą się ozdrowieńcami, po 14 dniach będą mogły oddać osocze i pomóc chorym z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Jeżeli test nie potwierdzi występowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, krew można oddać na zwyczajowo przyjętych zasadach.

W związku z ograniczoną liczbą stanowisk umożliwiających pobieranie osocza konieczne jest umówienie się z wyprzedzeniem na wizytę w RCKiK. Pobieranie osocza od jednej osoby trwa ok. godziny. Osocze można oddać aż pięć razy, dzięki czemu ta forma pomocy jest szczególnie efektywna.

Koordynatorem akcji „Podziel się zdrowiem!” na Uniwersytecie jest Sylwia Ledwoch – Centrum Obsługi Studentów, z którą należy się wcześniej skontaktować w celu omówienia szczegółów – adres e-mail: sylwia.ledwoch@us.edu.pl.

O oddawanie osocza nie raz apelowaliśmy w Radiu 90:

 

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj