StartKultura

Autorzy najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni

Jak czytamy w opisie, to konkurs otwarty i mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 fotografii. Pierwsza nagroda to aż 1500 złotych!

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 18 września 2016 r. na adres: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, 44-253 Rybnik, Plac  Pokoju 1.
Ocena jury nastąpi do 30.09.2016 r. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 19.00.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie do 30.11.2016 r.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 fotografii. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką jednakże ich format nie może być mniejszy niż 30 x 30 cm i nie większy niż 70 x 100 cm. Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Organizator powoła jury, które zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród:

  • I nagroda  – o wartości 1500 zł
  • II nagroda – o wartości 1000 zł
  • III nagroda – o wartości 500 zł

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz katalog wystawy. Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w jego regulaminie.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: TUTAJ

Wszelkie zapytania i uwagi odnośnie konkursu można zgłaszać jego komisarzowi: Robert Pior: dkboguszowice@gmail.com, tel. 32 4252016.

Zostaw komentarz