Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Badania okresowe są ważne w czasie epidemii

Facebook Twitter

Badania okresowe wykonywane regularnie przez pracowników są ważne w czasie epidemii. Jest jednoznaczne stanowisko Głównego Inspektora Pracy w tej sprawie. Chodzi o orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca.

fot.pierrebmj/ pixabay.com

Pracownicy wciąż mogą pracować. W czasie trwającego stanu zagrożenia koronawirusem ich badania zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.

Podobnie jest z przeprowadzaniem szkoleń BHP. Pamiętać jednak należy, że po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik muszą niezwłocznie wrócić do swoich obowiązków, to znaczy: pracodawca skierować na badanie, a pracownik udać się do lekarza medycyny pracy w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia. Jeśli lekarz medycyny pracy nie będzie dostępny, badanie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie inny lekarz, ale ono traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj