Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Bank Zamiany Mieszkań w Rybniku

Facebook Twitter

Przypominamy o banku zamiany mieszkań w Rybniku. Jak wiecie z naszych wiadomości celem jest pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny. Miasto stworzyło możliwość zrealizowania takiej zamiany.

Bank zamiany mieszkań w Rybniku

Bank Zamiany Mieszkań w Rybniku

Osoby, które chcą skorzystać z Banku Zamiany Mieszkań powinny zgłosić do niego swój lokal. Zgłoszenia lokalu do Banku może dokonać osoba zamieszkująca w Rybnik posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu i mieszkająca w nim.

Warunkiem umieszczenia lokalu do zamiany w Banku jest:

  • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Banku,
  • złożenie wypełnionego zgłoszenia lokalu do zamiany,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, przekazywanie danych w postaci numeru telefonu osobom zainteresowanym zamianą lokalu i zgłoszonych w Banku,
  • wyrażenie zgody na publikację zgłoszenia w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu jak również na tablicy ogłoszeń przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).

Wniosek oraz inne informacje można też znaleźć w BIP, na podstronie: Bank Zamiany Mieszkań

Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem. Realizacja wniosków o zamianę lokalu z kontrahentem przez Urząd następuje tylko w przypadku zamian, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny znajduje się w zasobie Gminy. W przypadku znalezienia kontrahenta do zamiany każda ze stron zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem wraz ze zgodą dysponenta/właściciela lokalu na dokonanie zamiany.

Adresy zgłaszanych lokali do zamiany będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Mieszkaniowych UM,
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter pokój 18 i 19
tel. : 32 43 92 246 lub 32 43 92 247 lub 32 43 92 248.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 grudnia 2023