Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Będzie chodnik i ścieżka rowerowa przy niebezpiecznej drodze w Raciborzu

Facebook Twitter

Chodzi o fragment DK 45 przebiegającej przez miasto. Bliższe terminy na razie są nieznane, bo dopiero w środę (31.03.) podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres zadania obejmuje ul. Kwiatową i częściowo ul. Kozielską, łącznie na odcinku o długości ponad 1,4 km. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych m.in. poprzez uspokojenie ruchu drogowego. Projekt ma być gotowy w ciągu 11 miesięcy, kiedy zostanie zrealizowany – na razie nie wiadomo. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 83 miesięcy.

Dokumentacja swoim zakresem obejmie między innymi zaprojektowanie:

  • ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej drogi krajowej nr 45 (ul. Kwiatowa i częściowo ul. Kozielska) oraz chodnika w obrębie zatok autobusowych,
  • przebudowy zatok autobusowych oraz z uwagi na istniejące przystanki autobusowe w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską budowy dwóch nowych zatok autobusowych,
  • budowy dwóch sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych na przejściach dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem jednej w rejonie istniejących zatok autobusowych, a drugiej w rejonie projektowanych zatok autobusowych,
  • budowy kanalizacji deszczowej,
  • przebudowy istniejących zjazdów do posesji,
  • wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. wygrodzenia dla pieszych, przebudowa barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe, doświetlenie przejść dla pieszych,
  • przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym, polegającym na przestawieniu istniejących słupów energetycznych poza projektowany ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik,
  • zabezpieczenia i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi (w niezbędnym zakresie, m.in. linii teletechnicznej),
  • budowy kanałów technologicznych,
  • planu wyrębu zieleni wraz z inwentaryzacją.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj