StartWiadomości

Będzie renowacja grobów powstańczych w Mszanie i Połomi

Renowacji pomnika w Mszanie, Gmina dokona w ramach projektu: „Powstańcy Śląscy 1921”- poprawa infrastruktury związanej z grobem powstańczym w Mszanie. Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury celem udostępnienia miejsca pamięci. Planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych dotyczących nagrobka z wymianą zniszczonych elementów, remont dojścia do grobu i jego obejścia.

W celu trwałego upamiętnienia ofiar spoczywających w mogile, planuje się ustawienie tablicy historyczno-informacyjnej oraz tablic kierunkowych ułatwiających dotarcie do miejsca pamięci.

Renowacji pomnika w Połomi, Gmina dokona w ramach projektu: „Za wolność Śląska”- upamiętnienie Powstańców Śląskich z Połomi. W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowo-budowlane przy miejscu pamięci, mające na celu zachowanie autentyzmu miejsca.

Zadanie ma na celu zapewnienie właściwego stanu miejsca pamięci, jakim jest mogiła Powstańców Śląskich w miejscowości Połomia oraz upowszechnienie wiedzy o miejscu pamięci i historii z nim związanej.

Zostaw komentarz