StartWywiady

Bibliotekarz – broker informacji w bibliotece XXI wieku…

I choć temat brzmi poważnie, chodziło o to, by zaprezentować prawdziwe oblicze współczesnej biblioteki i uświadomić, w jaki sposób można wykorzystywać jej naprawdę duży potencjał. O tym można było usłyszeć między innymi na wykładach naszych gości:

Powinniśmy odrzucić stereotypowe myślenie o bibliotekach mówią dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Janusz Wierzbicki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Co biblioteki mogą dziś zaproponować użytkownikom?

Współcześnie od każdego z nas oczekuje się ciągłego dokształcania, podnoszenia swoich kwalifikacji, rozszerzania swoich horyzontów… Temu mogą służyć nam właśnie biblioteki, które dziś pełnią coraz częściej funkcje centrów informacyjnych:

Biblioteki coraz bardziej… wirtualne. A jak zmienia się rola bibliotekarza?

W gąszczu informacji nietrudno się zgubić. Rolą bibliotekarzy ma być pomoc w dotarciu do tych informacji, których szukamy, potrzebujemy…

Biblioteka, bibliotekarz i czytelnik – to zależność, w której brak jednego elementu pozbawia znaczenia dwóch pozostałych…

A my zachęcamy do odwiedzania bibliotek i czytania jak największych ilości książek, bo jak napisał Umberto Eco

Kto czyta książki, żyje podwójnie”

 Monika Turoń

Zostaw komentarz