StartWiadomości

Bieńkowice mają nowe boisko

Na boisku wielofunkcyjnym i korcie tenisowym została położona syntetyczna nawierzchnia trawiasta, natomiast na bieżni oraz rozbiegu skoczni do skoku w dal zastosowano nawierzchnię syntetyczną (poliuretan).

Z nowego obiektu będą mogli korzystać także mieszkańcy poza godzinami zajęć lekcyjnych. To czwarte boisko wielofunkcyjne w gminie. Trzy pozostałe znajdują się przy szkołach w Krzyżanowicach, Chałupkach i Orlik przy szkole w Tworkowie. Całkowita wartość inwestycji to ponad 700 tysięcy złotych, część tych pieniędzy przekazało Ministerstwo Sportu.

Boisko wielofunkcyjne ma 32 m długości i 17 m szerokości, kort tenisowy ma wymiary 34,70 m x 17,10 m. Bieżnia przystosowana jest do biegu na 60 m – całkowita długość wynosi 67,50 m, szerokość 5,05 m. Rozbieg do skoku w dal ma długość 34,50 m i szerokość 2,90 m.

Zakres prac budowlanych objął przygotowanie terenu: rozbiórkę nawierzchni sportowych z mączki ceglanej i częściową rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej oraz demontaż betonowych koryt odwadniających przy krawędziach obiektów, wykonanie stopni gruntowych, roboty niwelacyjne oraz wykończeniowe, plantowanie, wyprofilowanie spadków terenu i skarp po obwodzie boiska i powierzchni pomiędzy obiektami, wykonanie humusowania i nawierzchni trawiastych na skarpach, pomiędzy obiektami oraz wokół obiektów, przygotowanie rezerwy terenu (wokół boiska i kortu) o nawierzchni trawiastej.

Wykonano instalacje zewnętrzne niezbędne dla funkcjonowania obiektu: drenowanie terenu, zewnętrzną kanalizację deszczową z przyłączem do sieci zewnętrznej, instalację oświetlenia kortu tenisowego wraz z zasilaniem. Przebudowano ogrodzenia boisk oraz kompleksu sportowego wraz z bramami, furtkami i budową piłkochwytów tak przy boisku, jak i korcie tenisowym.
Cały obiekt wyposażono w tzw. małą architekturę czyli ławki parkowe mocowane do podłoża oraz kosze na śmieci. Zamontowano dodatkowe bramki do piłki ręcznej i osprzęt boiska do tenisa ziemnego, wykonano nowe lub wyremontowano stare odcinki chodników z kostki brukowej.

Z boiska mogą skorzystać głównie dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach, podczas lekcji wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych. Poza planowymi zajęciami szkolnymi obiekt został także udostępniony wszystkim, chcącym uprawiać sport w godzinach popołudniowych (grupom zorganizowanym, lokalnym organizacjom sportowym, szkółkom sportowym, itp.). Obiekt można rezerwować po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.

 

Zostaw komentarz