Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet obywatelski w Cieszynie Masz pomysł? Zgłoś go!

Facebook Twitter

W czerwcu w Cieszynie, podobnie jak to już dzieje się w wielu innych samorządach, startuje budżet obywatelski. Koszt jednego projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych.

budżet obywatelski

Projekt do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna.

Oprócz opisu projektu wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji. Dodatkowo należy załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Formularze zgłoszenia projektu, formularze kart poparcia dla projektu w wersji elektronicznej, jak również wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego będą dostępne na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org

W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego można uzyskać formularze w wersji papierowej.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne, remontowe, edukacyjne, integracyjne o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego lub projekty integrujące społeczność lokalną (np. warsztaty, wydarzenia) itp.

Konsultacje z Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego:

  • w dniach: 01.06.2023 r. – 16.06.2023 r. będzie możliwość przedłożenia zarysów projektów (wyłącznie w wersji papierowej) do ich wstępnego zaopiniowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,
  • w dniach: 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r. będzie możliwość odbycia rozmów konsultacyjnych z członkami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Terminy spotkań z członkami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego ustalane będą przez pracowników Referatu Strategii i Infrastruktury Miejskiej (tel. 334794255, 334794256).

Termin zgłaszania projektów:
Projekty należy zgłaszać od dnia 01.06.2023 r. do dnia 17.07.2023 r. w następujący sposób:

  • elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org,
  • osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu,
  • pocztą, na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski” (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj