Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet obywatelski w Rybniku. Trwają konsultacje społeczne

Facebook Twitter

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Rybnika. Potrwają do poniedziałku (14.03.) a mają związek z wprowadzeniem nowej, elektronicznej platformy budżetu. Zmiany dotyczą sposobu zgłaszania projektów przez internet, zrezygnowano też ze wzoru karty do głosowania, wprowadzony będzie SMS jako sposób weryfikacji oddanego głosu.

Na czym będą polegały zmiany?

Wprowadzono zapis dotyczący uniwersalnego projektowania, wymaganego zmianami ustawy o samorządzie gminnym jako wymogu formalnego, jakiemu powinien odpowiadać zgłaszany projekt;
zrezygnowano ze wzorów formularza zgłaszania projektu, listy osób popierających projekt, wzoru karty do głosowania na rzecz wyszczególnienia danych jakie te dokumenty powinny zwierać
ustalono sposób zgłaszania projektów przez internet (za pośrednictwem platformy internetowej) z jednoczesnym zapisem dotyczącym zapewnienia równości udziału w procedurze budżetu obywatelskiego osobom nieposiadającym kompetencji cyfrowych lub dostępu do Internetu. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu punktów do składania wniosków, list poparcia i głosowania oraz zapewnieniu tym osobom wsparcia pracowników urzędu lub jednostek miejskich;

Doprecyzowano zapis dotyczący wymaganych przesłanek jakie ma spełnić projekt inwestycyjny na terenach stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent, a które zostały oddane innemu podmiotowi do korzystania. Wyłączone z tego obowiązku będą gminne i państwowe jednostki organizacyjne (placówki oświatowe, jednostki nie posiadające osobowości prawnej);

Uszczegółowiono sposób potwierdzenia oddania głosu poprzez podpisanie papierowego formularza głosowania lub – dla głosu w formie elektronicznej – poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego za pośrednictwem SMS;

Wykreślono zapisy dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego (te informacje zawierać będzie komunikat Prezydenta Miasta Rybnik publikowany na stronie internetowej obsługującej BO)
obniżono próg minimalnej wymaganej liczby głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji:

  • w przypadku projektu o znaczeniu lokalnym – 3% liczby mieszkańców dzielnicy Miasta, której projekt dotyczy
  • w przypadku projektu o znaczeniu ogólnomiejskim 1 300 mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 006.
Punkt czynny jest w godzinach bezpośredniej obsługi klientów:

  • poniedziałek – środa: 8.00 – 15.00, czwartek: 8.00 – 17.30, piątek: 8.00 – 12.30.

Uwagi w formie pisemnej lub ustnej do protokołu należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj