Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet wojewódzki przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

Facebook Twitter

Podczas ostatnich tegorocznych obrad Sejmiku Województwa Śląskiego, radni wojewódzcy przyjęli budżet na 2023 rok. Za przyjęciem głosowało 38 radnych.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, fot. sejmik.slaskie.pl

Jakub Chełstowski: 38 radnych poparło ten budżet, a więc praktycznie lwia część sejmiku poparła przygotowany przez marszałka, przez zarząd, przez panią skarbnik dokument, który reguluje to, na co będziemy wydawać, a wydatki majątkowe stanowią 40% budżetu. W tym roku wykonanie budżetu będzie bardzo wysokie. Myślę, że w przyszłym roku przekroczymy łącznie pod 3 mld zł, to są historyczne kwoty. Mam nadzieję, że w latach kolejnych uda się utworzyć również dobre budżety.

Śląskie pod względem dochodów i wydatków zajmuje obecnie drugą pozycję w Polsce

– mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Jest to największy budżet w historii naszego regionu. Wydatki mają wynosić ok. 2 mld 745 mln zł. Deficyt jest planowany na poziomie ponad 180,5 mln złotych. Jest w nim zapisane ponad 710 mln przeznaczonych na inwestycje w drogi wojewódzkie.

W projekcie uchwały budżetowej całkowite dochody województwa oszacowano na poziomie 2 mld 745 mln 287 tys. zł i jest to wzrost o prawie 30 proc. w stosunku do planu dochodów po zmianach na dzień 30 września br. Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 2 mld 925 mln 840 tys. zł, czyli o ponad 31proc. więcej w relacji do obecnego roku. Projekt uchwały budżetowej jest zrównoważony przychodami w kwocie 264 mln 27 tys. zł, na które składają się: środki kredytowe w wysokości 129 mln 960 tys. zł, spłaty rat udzielonych pożyczek – 14 mln 136 tys. zł oraz wynik finansowy budżetu za 2021 r. – prawie 120 mln zł. Projekt budżetu obejmie również rozchody, to jest spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 83 mln 472 tys. zł, wliczając w to raty tegorocznych kredytów – o ile będą zaciągnięte. Znacząco wzrasta , bo aż o 32 proc. wartość subwencji ogólnej. Do zadań priorytetowych w nowym budżecie należą m.in.: opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej – wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro na lata 2023 – 2026, uzupełnienie wyposażenia Planetarium Śląskiego w Chorzowie w ramach Śląskiego Parku Nauki, efektywne wdrażanie RPO 2014 – 2020, w tym realizacja projektów własnych: budowy i remontów dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej w Bytomiu, promocja gospodarcza regionu, promowanie Stadionu Śląskiego poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych (m.in. Diamentowa Liga), kontynuacja projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit), przebudowa kąpieliska „Fala” i modernizacja kolejnego odcinka „Elki”. Dochody budżetu własnego województwa w 2023 roku będą wyższe od planowanych w roku 2022 o około 570 mln zł. Od 2018 do 2023 roku sukcesywnie wzrastają dochody własne budżetu z 1 mld 200 mln zł do ponad 2 mld zł – jest to wzrost o prawie 70 proc. Rosną też wpływy z subwencji ogólnej. W relacji do 2018 roku, jest to wzrost o 257 proc.

Od lat widoczna jest dominacja wydatków na transport i komunikację. Wydatki na drogi wojewódzkie, stanowią ponad 66 proc. wydatków całego działu, jest to o 3 proc. więcej niż w tym roku. Wzrosły też wydatki na transport kolejowy do 31 proc. wydatków działu.

Jakub Chełstowski: Dochody przekroczą 2 mld 745 mln zł, zaś wydatki sięgną blisko 3 mld zł. Jesteśmy na drugim miejscu w kraju pod względem dochodów i wydatków. Jesteśmy na drugim miejscu pod kątem wydatków majątkowych, inwestycyjnych. To pokazuje naszą skuteczność w działaniu w trudnych czasach. Budżet potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową regionu. Rosnące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT są kolejnym dowodem na umacniającą się pozycję gospodarczą województwa na tle kraju. Na pewno priorytetem będzie zwiększenie w trakcie przyszłego roku środków na ochronę zdrowia, a w pierwszej kolejności na pokrycie ujemnego wyniku zakładów opieki zdrowotnej. Drugim bardzo ważnym zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie Programu In vitro na lata 2023 – 2026. Ważnym zadaniem będzie także opracowanie programu wsparcia opieki paliatywnej. Dołożymy starań, by bardziej efektywnie niż dotychczas wydatkować środki na szeroko rozumianą promocję województwa, w tym na zintensyfikowanie działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla inwestorów i eksporterów, przede wszystkim na rzecz internacjonalizacji MŚP

– komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Podczas obrad przyjęto także uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 i zmianach w budżecie województwa w 2022 roku. Drogą głosowania powołano także doraźną Komisję ds. Transformacji Regionu. Przewodniczącą wybrano radna Renatę Caban, wiceprzewodniczącą komisji została Urszula Koszutska. Radni przyjęli również uchwałę o ogłoszeniu 2023 roku Rokiem Nauki. Będzie to wstęp do wielkiego wydarzenia, jakie czeka nas w roku 2024, gdy Katowice będą pełniły rolę Europejskiego Miasta Nauki.

Nadchodzący rok 2023 będzie także czasem upamiętnienia postaci profesora Józefa Buzka, polskiego statystyka, ekonomisty, polityka i posła na Sejm Ustawodawczy. Józef Buzek żył w latach 1873 – 1936. Urodził się w Końskiej, ale przez większość życia był związany z Cieszynem. Był członkiem Ligi Narodów, pełnił funkcję senatora, współtworzył Statut Organiczny Województwa Śląskiego.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2024