Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wiadomości

Zwrot wpłaconej kwoty i ponowna płatność w MPP a koszty uzyskania przychodów

Podatnicy prowadzący działalność pozarolniczą mają obowiązek dokonywania płatności za transakcje, których wartość przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku zaniechania tego obowiązku podatnik ponosi przewidziane w ustawie negatywne konsekwencje. Czy, jednak gdy kontrahent zwróci całą błędnie przelaną sumę pieniędzy na konto podatnika, a ten ponownie dokona płatności z zastosowaniem MPP?

R E K L A M A

Kategorie

Archiwum

Archiwum roczne