Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Chemiczny środek glifosat w kaszach znanych marek

Facebook Twitter

Glifosat w kaszach gryczanych. Program FoodRentgen i Fundacja Konsumentów wytypowali 10 znanych marek kasz gryczanych i poddali je badaniom. Wyniki są zatrważające. Niemal połowa z nich przekracza dozwolone normy glifosatu, środka wywołującego raka.

Fot. monicore \ pixabay.com

Próbki kasz zostały wysłane we wrześniu do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zbadano je pod kątem występowania glifosatu. Oto wyniki:

Z 10 kasz, 4 były wolne od tego chemicznego środka

  • NaturAvena, Ekologiczna kasza gryczana (BIO), 1kg,
  • Ekowital, Ekologiczna kasza gryczana (BIO), 500 g,
  • Auchan, Kasza gryczana biała, 400 g,
  • Carrefour, Kasza gryczana biała, 400 g.

W dwóch kaszach był pozostałości glifosatu nieprzekraczające normy Unii Europejskiej (0,1 mg/kg)

  • Kupiec, Kasza gryczana prażona, 400 g,
  • Melvit, Premium Kasza gryczana biała, 400 g.

Pozostałe 4 próbki wykazały przekroczenie obowiązującej normy od 3 do 7 razy

  • Kuchnia Lidla, Kasza gryczana, 400 g,
  • Risana, Kasza gryczana, prażona 400 g,
  • Janex, Kasza gryczana prażona, 1kg,
  • Cenos, Kasza gryczana biała, 400 g.

Państwowa Służba Sanitarno-Epidemiologiczna została powiadomiona o wynikach badań. Jak na razie nie komentuje sprawy.

Co wiemy o Glifosacie?

Wprowadziła go firma Monsanto w 1974 roku, występuje jako składnik herbicydu totalnego Roundup, silnego środka chemicznego do zwalczania wszystkich typów roślin.

W 2014 roku analiza ponad 1000 badań spełniających wymagane standardy wprowadzone przez BfR wykazała, że glifosat nie wywołuje nowotworów, uszkodzeń płodu ani zaburzeń płodności. W 2015 roku z tymi wnioskami zgodził się Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). spotkało się to z krytyką 96 naukowców w liście otwartym.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (MABR) zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi (grupa 2A). W 2016 roku na obradach Organizacji Stanów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz WHO uznano, że glifosat jest bezpieczny dla ssaków, w tym dla ludzi w dawkach mniejszych niż 2g/kg masy ciała. Analiza ta spotkała się z krytyką. Zarzucono konflikt interesów przewodniczącemu obrady, który prowadził instytut badań, otrzymujący dotację od Monsanto.

Również w 2016 roku Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ze Stanów Zjednoczonych wydała 200-stronnicowy raport, w którym stwierdziła, że glifosat nie jest kancerogenny natomiast w 2017 roku Europejska Agencja Chemikaliów, podtrzymała, że środek silnie uszkadza oczy i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych. Jednocześnie podsumowała, że obecne badania nie pozwalają sklasyfikować glifosatu jako środka rakotwórczego, mutagennego czy powodującego bezpłodność.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 lipca 2022