Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Cieszyn: Ograniczenia w pracy MOPS-u

Facebook Twitter

Cieszyński MOPS wprowadza ograniczenia. Wszystko w związku z licznymi zachorowaniami na Covid_19, w trosce o bezpieczeństwa zarówno dla klientów, jak i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Większość spraw realizowana jest:

  • poprzez środki komunikacji elektronicznej, tj:

ePuap: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP.
email: poczta@mops.cieszyn.pl,

  • drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonu:

Pracownicy socjalni: 33 479 49 24, 33 479 49 26
DPS i usługi opiekuńcze: 33 479 49 15
Decyzje w sprawie świadczeń z pomocy społecznej: 33 479 49 47
Świadczenia rodzinne 33 479 49 36
Świadczenie wychowawcze 500+: 33 479 49 37
Fundusz alimentacyjny: 33 479 49 36
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 33 479 49 18
Dział pracy specjalistycznej: 33 479 49 31
Piecza zastępcza i wspieranie rodziny: 33 852 01 55
Dział finansowy: 33 479 49 09

Dokumenty można również wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie Skrajna 5, 43-400 Cieszyn

lub

Korespondencję można wrzucać do urny, która znajduje się przed drzwiami MOPS przy ul. Skrajnej 5, w godzinach pracy MOPS tj.: w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

Ograniczony został wstęp do budynków MOPS. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sprawy można załatwić osobiście wyłącznie w siedzibie MOPS przy ul. Skrajnej 5, jeśli dotyczą:

  • udzielenia niezbędnej pomocy osobie lub mają związek z zagrożeniem bezpieczeństwa osób lub mienia.
  • Osoby wchodzące na teren MOPS powinny być w rękawiczkach ochronnych lub zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu na jego teren.

Punkt terenowy przy ul. Towarowej 6 oraz kasa MOPS są nieczynne. Świadczenia zostaną wypłacone zgodnie z harmonogramem:

przelewem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym.

Pracownicy socjalni pełnią dyżur telefoniczny przyjmując zgłoszenia w sprawie dostarczenia podstawowych produktów żywnościowych i niezbędnych leków dla:

  • osób będących w kwarantannie domowej,
  • samotnych osób niepełnosprawnych,
  • samotnych osób starszych, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny lub sąsiadów i znajomych, nie są w stanie sobie tej pomocy zapewnić. Sytuacja każdej zgłaszającej się osoby podlega weryfikacji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj