Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Cieszyn: Starostwo nie potwierdza umowy z Intermarche w sprawie dworca. Pieczonka: „To nieuprawnione i nieuzasadnione”

Facebook Twitter

Wracamy w wiadomościach Radia 90 do tematu z Cieszyna i otwarcia w jednym z supermarketów „Dworca autobusowego”. Przypomnijmy, w sklepie uruchomiono poczekalnię, kasy, a wszystko po to, by móc handlować w niedzielę.

Otwarcie sklepu w minioną niedzielę (06.02.) poskutkowało interwencją policji. Jedna z osób wezwała stróżów prawa, gdyż stwierdziła, że na dworcu można kupić alkohol, a nim, zgodnie z ustawą w takich miejscach handlować nie można.

Na nasze zapytania o inicjatywę otwarcia dworca autobusowego odpowiedziała sieć „Muszkierterowie”. W e-mailu do naszej redakcji napisano, że:

W Cieszynie w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności oraz ich liczne zapytania dotyczące możliwości udostępnienia połączeń komunikacji zamiejscowej, zarządca obiektu, w którym znajduje się sklep sieci Intermarché, wraz z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego postanowili uruchomić dodatkowe linie powiatowej komunikacji autobusowej.

Co na te słowa Zarząd Powiatu Cieszyńskiego? Przytaczamy pełną odpowiedź, którą nadesłała do nas Sylwia Pieczonka, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Starosty Cieszyńskiego.

1. Czy jest prawdą, że Grupa Muszkieterowie zwracała się do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z prośbą/zgodę na uruchomienie na terenie ich sklepu dworca?

W dniu 31 stycznia 2022 r. do Starosty Cieszyńskiego jako Organizatora powiatowego transportu publicznego wpłynęło zaproszenie (oferta) do nieodpłatnego korzystania z obiektu zarządzanego przez Zarząd Spółki FLUO przy ul. Górnej 21 w Cieszynie (gdzie mieści się sklep francuskiej sieci Intermarché). Zdaniem władz wyżej wymienionej spółki będącej franczyzobiorcą tej sieci, został ich decyzją utworzony dworzec autobusowy. W zaproszeniu dodatkowo Zarządca obiektu poinformował Mieczysława Szczurka, Starostę Cieszyńskiego o fakcie utworzenia nowego „dworca autobusowego”. Według władz Spółki nowy dworzec autobusowy posiada: dwa miejsca postojowe dla autobusów, dwa stanowiska odjazdowo – wysiadkowe, poczekalnię, punkt informacyjny, kasę biletową oraz ogólnodostępne toalety.
Obecnie Starosta Cieszyński analizuje otrzymane zaproszenie pod kątem formalno-prawnym, m.in. pod kątem bezpieczeństwa pasażerów, jak również warunków technicznych, które muszą być spełnione w obiektach tego typu. Przy czym wstępne wskazówki jasno pokazują, że nowo utworzony „dworzec autobusowy” nie jest w stanie (na ten moment) pełnić tej funkcji. Wynika to z szeregu uwarunkowań, jakie musi wypełnić Zarządca obiektu. Co ważne – zaproszenie Zarządcy terenu do tej pory nie było przedmiotem rozważań w trakcie posiedzeń Zarządu, ponieważ wpłynęło ono 31 stycznia 2022 r. i obecnie podlega analizie merytorycznej i faktycznej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Należy, jednakże podkreślić, że po przeprowadzeniu wstępnej analizy (wizji lokalnej w terenie, która odbyła się w zeszłym tygodniu) jesteśmy w stanie stwierdzić, że sklep nie spełnia na ten moment wymogów prawno-formalnych, które pozwoliłyby na zakwalifikowanie go jako dworzec autobusowy. Samo wyznaczenie miejsc postojowych, stanowisk odjazdowo-wysiadkowych, poczekalni, punktu informacyjnego, kasy biletowej czy ogólnodostępnej toalety nie czyni takiego obiektu z mocy obowiązującego prawa „dworcem autobusowym”, zwłaszcza że na jego terenie obecnie jest prowadzona sprzedaż alkoholu, która jest zakazana w tego typu obiektach. Trzeba także podkreślić, że znajdujące się obok sklepu dwa stanowiska odjazdowo-wysiadkowe same w sobie nie czynią tego obiektu dworcem, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem, dworzec musi mieć więcej niż dwa przystanki. Zwracamy uwagę na to, że potrzeby komunikacyjne podparte „licznymi prośbami mieszkańców”, o których pisze w swoim piśmie Prezes Zarządu Łukasz Gruzel, nie zostały odpowiednio przez niego udokumentowane, ani też takowe, jeśli istnieją, nie zostały przekazane do Starosty w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli na piśmie. W związku z powyższym Starosta nie ma w tej sprawie żadnej wiedzy.
Nie jest prawdą, że Grupa Muszkieterowie zwróciła się do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z prośbą o zgodę na uruchomienie na terenie sklepu ich franczyzobiorcy dworca autobusowego wraz z dodatkowymi liniami komunikacji publicznej.

2. Czy taka zgoda została wydana?

Do tej pory powyższe zaproszenie skierowane do Organizatora powiatowego transportu publicznego do nieodpłatnego korzystania z obiektu „dworca autobusowego” we wszystkie dni tygodnia, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi nie było omawiane na żadnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, dlatego też nie została podjęta w tym zakresie żadna uchwała Zarządu.

3. Czy zgoda na tego typu obiekt leży w gestii samorządu powiatowego?

Zgoda na utworzenie tego typu obiektu nie leży w gestii samorządu powiatowego.

4. Czy Zarząd Powiatu wspólnie z Grupą Muszkieterowie planuje uruchomić dodatkowe linie powiatowej komunikacji autobusowej?

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w tej sprawie Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński po wstępnej analizie na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, uważa, że istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że zostaną w tym miejscu uruchomione dodatkowe linie komunikacji powiatowej, gdyż „dworzec autobusowy” w tamtym miejscu nie spełnia obecnie nawet podstawowych wymagań formalno-prawnych dla tego typu obiektów.

W odniesieniu do odpowiedzi, która wypłynęła z Biura Prasowego Grupy Muszkieterów, dementuję informację, jakoby Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wraz z siecią Muszkieterowie postanowili uruchomić dodatkowe linie powiatowej komunikacji autobusowej. Powoływanie się Biura Prasowego sieci Muszkieterowie na rzekomo zawarte porozumienie jest nieuprawnione i nieuzasadnione, gdyż do tej pory nie było mowy o zawarciu takowego porozumienia z siecią, mówi Sylwia Pieczonka pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Starosty Cieszyńskiego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj