Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Cieszyn wspiera branżę gastronomiczną. W jaki sposób?

Facebook Twitter

Zakład Budynków Miejskich w porozumieniu z Burmistrz Miasta podjął uchwałę, na mocy której udzielone jest wsparcie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w komunalnych lokalach użytkowych. Można uzyskać obniżenie czynszu o 50%.

fot. pixabay.com

Uchwała jest odpowiedzią na decyzję Prezesa Rady Ministrów, który wprowadził obowiązek zaprzestania lub ograniczenia działalności gospodarczej dla branży gastronomicznej.

Przyjęta przez Zarząd ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. uchwała nr 65/2020, w związku ze stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadza dla branży gastronomicznej obniżenie czynszu o 50% od dnia 24 października 2020 r. do 7 listopada 2020 r. z możliwością przedłużenia na czas wprowadzonych przez rząd obostrzeń.

Uprawnienie do obniżenia czynszu są najemcy lokali użytkowych, czynnie prowadzący działalność gospodarczą, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • nie posiadają zaległości czynszowych wobec Spółki;
  • nie posiadają zaległości względem Gminy Cieszyn (tj. z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności wynikających z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą);
  • nie posiadają zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  • złożą wniosek o udzielenie obniżenia stawki czynszu wraz z oświadczeniami, o których mowa w §37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj