Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Cieszyńska Młynówka wyremontowana

Facebook Twitter

Sztuczny kanał już nie straszy, dzięki niewielkim nakładom finansowym poprawiła się znacząco estetyka tego miejsca. Młynówka Cieszyńska to sztuczny kanał wybudowany w XVI wieku, jedna z jego części stanowi fosę obronną zamku.

W kolejnych stuleciach to właśnie nad nim osiedlali się rzemieślnicy wykorzystujący przepływającą wodę. Potem nad Młynówką powstało wiele obiektów przemysłowych. Od lat 90. potok stracił na znaczeniu gospodarczym. Teraz to jeden ze słynniejszych zabytków miasta, jedna z jego części to Cieszyńska Wenecja.

Niestety w ostatnim czasie była mocno zaniedbana. Wczesną wiosną przeprowadzono generalny remont śluzy spustowej Młynówki do rzeki Olzy na al. Piastowskiej, a potem na ul. Przykopa. Wyremontowano umocnienia brzegowe i odmulono koryto pomiędzy śluzą wpustową na rzece Puńcówce, a kładką przy kąpielisku miejskim. Całość prac kosztowała ponad 100 tysięcy złotych (102.852,59 zł).

Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej informuje o realizowanych w roku bieżącym inwestycjach (remontach).

1. Generalny remont śluzy spustowej Młynówki do rzeki Olzy na Al. Piastowskiej

• Zakres przedmiotowy zadania:

a) naprawy murarskie obramowania i przepustu śluzy (w tym: częściowe rozbiórki i skucia, przemurowania, odtworzenie elementów konstrukcyjnych, wypełnienie ubytków, wykonanie okładzin kamiennych);

b) naprawy ślusarskie zastawki (uzupełnienie ubytków w zastawce, wzmocnienia konstrukcyjne, wykonanie uszczelnień krawędzi, malowanie, itp.);

c) odnowienie elementów napędowych (drobne naprawy, oczyszczenie poszczególnych elementów w tym zębatek, malowanie, smarowanie, itp.).

• wartość robót: 15.784,05 zł br.

• termin realizacji: 26.02 – 11.04.2019 r.

• status: remont zrealizowany

2. Generalny remont śluzy spustowej Młynówki do rzeki Olzy na ul. Przykopa

• Zakres przedmiotowy zadania:

a) naprawy murarskie obramowania i przepustu śluzy (w tym: częściowe rozbiórki i skucia, przemurowania, odtworzenie elementów konstrukcyjnych, wypełnienie ubytków, wykonanie okładzin kamiennych);

b) naprawa i remont fragmentów kamiennych umocnień brzegowych na odcinkach przyległych do śluzy spustowej;

c) naprawy ślusarskie zastawki (uzupełnienie ubytków w zastawce, wzmocnienia konstrukcyjne, wykonanie uszczelnień krawędzi, malowanie, itp.);

d) odnowienie elementów napędowych (drobne naprawy, oczyszczenie poszczególnych elementów w tym zębatek, malowanie, smarowanie, itp.).

• wartość robót: 39.204,96 zł br.

• termin realizacji: 04.04 – 31.05.2019 r.

• status: remont zrealizowany

3. Remont umocnień brzegowych i odmulenie koryta Młynówki Cieszyńskiej na odcinku pomiędzy śluzą wpustową na rzece Puńcówce a kładką przy kąpielisku miejskim

• Zakres przedmiotowy zadania

a) remont – odbudowa umocnień brzegowych koryta Młynówki Cieszyńskiej na odcinku znajdującym się na wysokości tzw. jaru w Laku Miejskim nad Puńcówką oraz w rejonie śluzy wpustowej na rzece Puńcówce;

b) częściowe odmulenie koryta na odcinku pomiędzy śluzą wpustową na rzece Puńcówce a kładką przy kąpielisku miejskim;

c) profilowanie brzegów Młynówki;

d) wykonanie umocnienia brzegu w rejonie wlotu kanalizacji deszczowej;

e) oczyszczenie koryta Młynówki z zanieczyszczeń.

• wartość robót: 47.863,58 zł br.

• termin realizacji: 13.05 – 30.06.2019 r.

• status: remont zrealizowany

Osiągnięte rezultaty po realizacji ww. zadań:

a) wstrzymanie dalszej destrukcji ważnych dla funkcjonowania Młynówki urządzeń regulujących przepływ;

b) zapobiegnięcie destrukcji przyległych terenów (np. Budynek „Juwenii”, teren kąpieliska miejskiego);

c) przywrócenie właściwego stanu estetycznego, technicznego i funkcjonalności śluz spustowych w tym likwidacja znaczących przecieków na śluzach;/b>

d) umożliwienie zwiększenia przepływu wody w kanale Młynówki na odcinku poniżej ujęcia na rzece Puńcówce;

e) ograniczenie zagrożenia powodziowego poprzez umożliwianie właściwego sterowania przepływem wody w korycie Młynówki;

f) podniesienie estetyki Młynówki Cieszyńskiej jako ważnego elementu krajobrazu miasta Cieszyna o dużym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym (turystycznym) – ul. Przykopa – tzw. „Cieszyńska Wenecja”, Al. Piastowska – przebudowywana w ramach transgranicznego projektu „Open Air Museum” i dofinansowanego ze środków UE, realizowanego przez gminę Cieszyn.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 16 maja 2022