Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Cmentarzysko odkopali archeolodzy w centrum Rybnika

Facebook Twitter

Na terenie zieleńca z figurą św. Jana Nepomucena na placu Kościelnym ujawniono 19 pochówków z zarysem trumien oraz około 200 pojedynczych kości a także fragmenty ceramiki. Do odkrycia doszło przy okazji prac przy sadzeniu drzew przed starym kościołem. Teraz prowadzone będą kolejne badania, które poszerzą wiedzę na temat funkcjonującego niegdyś w tym miejscu cmentarza.

fot.W.Troszka/ rybnik.eu

Wiedzieliśmy, że to miejsce historyczne, wiedzieliśmy też o wcześniej prowadzonych badaniach, dlatego zwróciliśmy się o konsultacje do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – mówi Joanna Kotynia-Gnot dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Skwer przy figurze św. Jana Nepomucena, to miejsce w którym mieszkańcy wskazywali potrzebę nasadzenia drzew. Pomysł uważamy, jak najbardziej za słuszny, latem w tym obszarze miasta brakuje cienia, dlatego planujemy w tym miejscu posadzenie czterech głogów. Kiedyś przed wieloma laty w tym miejscu również rosły drzewa, co pokazują zachowane stare fotografie – komentuje dyrektor Zarządu Zieleni.

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we wrześniu tego roku Zarząd Zielni Miejskiej zlecił przeprowadzenie badań archeologicznych.

– Intencją wykonania badań było potwierdzenie bądź zaprzeczenie istnienia w tej lokalizacji cmentarzyska, którego nawarstwienia zostały uchwycone przy okazji wymiany nawierzchni i infrastruktury miejskiej Placu Kościelnego – mówi Dariusz Goiński kierownik badań archeologicznych – W latach 90-tych XX wieku odkryto 2 pochówki, a w 2014 roku stwierdzono kolejnych 10 pochówków. Wstępna datację określono na XVII w.

Badacze z 2014 roku sugerują, iż odkryte cmentarzysko służyło jako miejsce pochówku dla zmarłych kobiet, byłych pacjentek znajdującego się niegdyś w tym miejscu szpitala dla ubogich. Tegoroczne badania potwierdziły istnienie w tym miejscu cmentarzyska.

Ujawniono kolejnych 19 pochówków z zachowanymi zarysami trumien oraz około 200 pojedynczych kości ludzkich zalegających w warstwie, bez porządku anatomicznego. Ponadto pozyskano około 200 fragmentów ceramiki, które pozwolą określić chronologię cmentarzyska – mówi Dariusz Goiński – Wszystkie odkryte pochówki oraz pojedyncze kości zostaną poddane wnikliwej analizie antropologicznej, która pozwoli określić m. in. płeć oraz wiek zmarłych oraz rodzaje stanów chorobowych widocznych w strukturze kości – dodaje Goiński.

Ciekawostką jest to, że znalezione szczątki znajdowały się bardzo płytko pod ziemią, spoczywały na kolejnych szczątkach, stanowiły kolejną warstwę – komentuje Bogdan Kloch dyrektor muzeum w Rybniku – Głębiej położone szczątki mogą sięgać nawet okresu średniowiecza, zaś najmłodsze pochodzą jeszcze sprzed 1800 roku – dodaje dyrektor muzeum.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy będą trwały tzw. prace gabinetowe nad wynikami tegorocznych badań, które poszerzą wiedzę na temat funkcjonującego niegdyś w tym miejscu cmentarza. Po wykonaniu badań antropologicznych szczątki zostaną najprawdopodobniej przekazane do ossarium na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 14 maja 2021