Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Co słychać na budowie zbiornika Racibórz Dolny?

Facebook Twitter

Prace zaawansowane w ponad 70 procentach, a termin oddania do użytku styczeń przyszłego roku. Miesiące dzielą nas od zakończenia jednej z największych inwestycji wodnych w Polsce. Budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny ma uchronić mieszkańców nie tylko tej miejscowości, ale i kolejnych położonych nad Odrą, przed powodzią

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – w ramach wykonanych już prac na poszczególnych frontach robót Wykonawca – konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. prowadził działania w obrębie wszystkich zapór: zapory czołowej z towarzyszącymi jej obiektami, zapory lewo i prawobrzeżnej, a także kontynuował prace przy zapleczu eksploatacyjnym zbiornika. Trwały również roboty związane z zagospodarowaniem czaszy polderu.

Na zaporze czołowej zbiornika Wykonawca skupił się głównie nad pracami w zakresie budowli przelewowo-spustowej, gdzie m.in. wykonano narzuty kamienne na kanale dopływowym i odpływowym, oraz roboty związane ze stabilizacją gruntu na kanale doprowadzającym. W obrębie zapory czołowej zbiornika uruchomiono zapowiadany Upust do Odry Miejskiej. Wody rzeki Odry popłynęły nowopowstałą budowlą w maju br. Operacja przebiegła zgodnie z założeniami, nie wpływając na poziom wody w tzw. Odrze Miejskiej. Wody rzeki zostały skierowane do nowego, wybudowanego w zaporze czołowej obiektu: Upustu do Odry Miejskiej. Ta budowla hydrotechniczna jest uposażona w kanał doprowadzający i odprowadzający wodę. Kanały te poprowadzą wody Odry nową trasą. Powstały kanał został napełniony wodą, następnie rozebrano groble, oddzielające kanał od koryta Odry, tak by woda przepłynęła przez Upust do Odry Miejskiej pod zaporą czołową zbiornika Racibórz Dolny. Całość operacji została przeprowadzona w taki sposób, by zapewnić dopływ wody do Odry Miejskiej bez konieczności „zatrzymania” rzeki (wstrzymania przepływu wody). Realizacja prac nie oddziaływała na mieszkańców miasta, nie wywarła również znaczącego wpływu dla tzw. Odry Miejskiej.

Prace prowadzone w obrębie zapory lewobrzeżnej dotyczyły przede wszystkim umocnienia strony odpowietrznej nasypów hydrotechnicznych oraz rozdziału wód rzeki Psiny w czaszy zbiornika, jak również budowy nowego koryta rzeki i rowów odwadniających. Z kolei w zakresie zapory prawobrzeżnej m.in. zakończono prace przy zbiorniku Syrynka, dokończono budowę przepustu odwadniającego zbiornik Lubomia, gdzie trwały roboty ziemne, prace porządkowe i wykończeniowe.

W ramach prac do wykonania pozostaje kontynuacja budowy nasypów hydrotechnicznych, kontynuacja wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej, umocnienie strony odpowietrznej zapór, uszczelnienia korpusu zapory, budowa przypory z gruntów spoistych, budowa przepustów pod zaporami. Ku końcowi zmierza budowa kluczowego obiektu zapory czołowej tj. Budowli Przelewowo-Spustowej.

Na zaporze lewobrzeżnej zakończone zostaną zadania związane z rozdziałem wód rzeki Psiny oraz budową nowego koryta rzeki poza czaszą zbiornika. Na zaporze prawobrzeżnej zaś zostaną dokończone obiekty związane z odprowadzeniem wód ze zlewni Lubomia i Pogrzebień. Zostaną również zakończone obiekty związane z odprowadzeniem wód ze zlewni Buków (Zbiornik Syrynka, Pompownia Buków, odprowadzenie grawitacyjne ze zlewni). Wszystkie budowle zapory czołowej i zapory prawobrzeżnej zostaną wyposażone w instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zbiornik Racibórz Dolny – polder osiągnie funkcjonalność w styczniu 2020 r.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2022