Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Co zrobić, aby skutecznie odrzucić spadek? Jak wygląda taka procedura w praktyce? [materiał partnera]

Facebook Twitter

Każdy spadkobierca powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dziedziczenie nie zawsze oznacza korzyści. Zstępni mogą odziedziczyć bowiem nie tylko majątek, ale również długi. Takiej, niewątpliwie niekorzystnej, sytuacji można jednak uniknąć, decydując się na odrzucenie spadku. Często jest to jedyne rozwiązanie pozwalające uchronić siebie i swoich bliskich przed zobowiązaniami finansowymi zmarłego. 

  • Decyzja co do spadku – jakie możliwości ma dziedziczący?

  • Kto i kiedy można odrzucić spadek?

  • Procedura odrzucenia spadku

  • Małoletni w procedurze odrzucenia spadku

Od kilku lat odrzucenie spadku, jak czytamy na portalu www.adwokat-wroclaw.biz.pl przebiega zgodnie z uproszczoną procedurą. Wcześniej nie podjęcie konkretnych działań w określonym terminie powodowało, że dziedziczący otrzymywał całą schedę, ze wszystkimi długami włącznie. W tej chwili do takich, niewątpliwie bardzo niekorzystnych sytuacji, już nie dochodzi.

Decyzja co do spadku – jakie możliwości ma dziedziczący?

W obliczu dziedziczenia każdy spadkobierca może podjąć jedną z trzech decyzji:

  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – z ograniczeniem odpowiedzialności za długi; dziedziczący odpowiada za nie tylko do wysokości stanu czynnego spadku,
  • przyjąć spadek wprost – co oznacza odpowiedzialność za długi w pełnej kwocie,
  • odrzucić spadek – poprzez złożenie oświadczenia, na mocy którego potencjalny spadkobierca w ogóle nie będzie dziedziczyć.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, jeśli w określonym terminie spadkobierca nie podejmie działań wymaganych przy odrzuceniu spadku, będzie to oznaczało dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, a więc także i długów, ale tylko do wysokości majątku. Wcześniej brak oświadczenia o odrzuceniu spadku sprawiał, że dziedziczący przyjmował na siebie odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania.

Kto i kiedy można odrzucić spadek?

Aby dopełnić procedury odrzucenia spadku, kluczowa jest czynność złożenia oświadczenia. Ma do niej prawo zarówno spadkobierca ustawowy, jak i osoba dziedzicząca na mocy testamentu. Przyczyny takiej decyzji nie są w tym przypadku istotne i nie mają wpływu na szczegóły skutków prawnych oświadczenia.

Ważne, aby decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożyć w terminie 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku lub dnia uzyskania przez spadkobiercę wiedzy o fakcie dziedziczenia. Jeśli spadkobierca spadek odrzuci, jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, co oznacza, że w jego miejsce powołani zostają kolejni spadkobiercy, na przykład jego dzieci. Oni także mają prawo złożenia stosownego oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o fakcie odrzucenia spadku przez spadkobiercę pierwotnego.

Procedura odrzucenia spadku

Jak wyglądają kolejne kroki w przypadku odrzucenia spadku?

Odpowiednie oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się albo przed sądem rejonowym, albo przed notariuszem. Efekty obu procedur są dokładnie takie same, jednak odmiennie prezentuje się ich przebieg.

  • Odrzucenie spadku przed sądem

Procedura trwa dłużej, jednak jej sumaryczny koszt jest nieco niższy. Aby rozpocząć sprawę, należy złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Załącznik do niego stanowi wypis aktu zgonu lub prawomocne sądowe orzeczenie o uznaniu spadkodawcy za zmarłego. Uiścić trzeba także opłatę sądową. Dodatkowym aspektem jest ewentualna rozprawa sądowa. Zdarza się, że – nawet gdy spadek zostanie odrzucony w terminie – sąd wzywa składającego wniosek w charakterze świadka. Z reguły jednak postępowanie ma na celu jedynie ustalenie danych wszystkich potencjalnych spadkobierców.

  • Odrzucenie spadku przed notariuszem

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć również ustnie lub pisemnie u notariusza. Składający oświadczenie ponosi wówczas wydatki związane z opłaceniem taksy notarialnej w wysokości 50 zł netto oraz uzyskania wypisów aktu notarialnego. Dodatkowo w kancelarii notarialnej należy wylegitymować się dowodem osobistym oraz przedstawić akt zgonu spadkodawcy.

Małoletni w procedurze odrzucenia spadku

Wspomnieliśmy już wyżej, że kiedy osoba dziedzicząca złoży oświadczenie w sprawie odrzucenia spadku, w jej miejsce powołani zostają kolejni dziedziczący, na przykład dzieci tej osoby. Dotyczy to także dzieci niepełnoletnich, nie mających zdolności do samodzielnych czynności. Co wówczas należy zrobić, aby uniknąć odziedziczenia przez nie długów?

Polskie prawo pozwala na złożenie wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. Aby tego dokonać, należy złożyć odpowiedni wniosek z prośbą o wydanie zgody na takie działanie przez sąd rodzinny. Taka prośba musi już zostać uzasadniona, dlatego należy wykazać, że przyjęcie spadku naruszy finansowe bezpieczeństwo dziecka i niekorzystnie wpłynie na jego przyszłość.

Po analizie dokumentów, przy braku zastrzeżeń sąd rodzinny wydaje zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Z takim dokumentem można zgłosić się do notariusza i dopełnić procedury dokładnie tak, jak w przypadku osoby pełnoletniej, decydującej za siebie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 maja 2024