Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Coraz mniej rodzin w Polsce. Spadek o blisko 10% w skali dekady

Facebook Twitter

Według wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku liczba rodzin w Polsce liczyła nieco ponad 10 milionów i w porównaniu z wynikami spisu w 2011 roku był niższa prawie o milion. Coraz mniej rodzin w Polsce świadczy o czekającym nas długotrwałym kryzysie demograficznym.

Fot. pixabay.com

Coraz mniej rodzin w Polsce – socjologowie biją na alarm

Według wstępnych danych, jakie prezentuje Główny Urząd Statystyczny po przeprowadzonym Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 roku, wynika, że liczba rodzin w Polsce wynosiła 10 milionów 159,3 tysięcy i w porównaniu z wynikami analogicznego spisu z 2011 roku, była niższa o 813,3 tysięcy. Daje to spadek o 7,4%.

W okresie międzyspisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast. Na wsi odnotowano niewielki wzrost liczby rodzin. Zwiększenie się liczby rodzin na wsi w stosunku do liczby rodzin z miast wynika z migracji ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.

W porównaniu z danymi spisu z 2011 r. znacznie obniżyła się liczba małżeństw (zarówno z dziećmi, jak i bez dzieci) – w 2021 r. było ich ok. 7312,0 tys., tj. ponad 72,0% ogółu rodzin (w 2011 r. odpowiednio 8153,2 tys. co stanowiło 74,3% ogółu rodzin). Dynamicznie (o ponad 74%) wzrosła liczba par pozostających w związkach niesformalizowanych – w 2021 r. odnotowano ich 552,8 tys. (w 2011 r. – odpowiednio 316,5 tys.). W strukturze rodzin według typów stanowiły one nadal niewielki udział – prawie 5,4%.

Coraz mniej rodzin w Polsce. Dane Głównego Urzędu Statystycznego

fot. pixabay.com

Obserwowane w okresie międzyspisowym zmiany w strukturze rodzin mogą wynikać m.in. z malejącej liczby zawieranych małżeństw na korzyść pozostawania w związkach niesformalizowanych oraz rosnącej dość dynamicznie w okresie międzyspisowym liczby rozwodów.

W okresie międzyspisowym największe zmiany dotyczyły grupy małżeństw z dziećmi. Pomimo znacznego spadku ich liczby, niezmiennie ta grupa nadal pozostaje najczęstszym typem rodziny. W 2021 r. rodzin takich było 4242,1 tys. i stanowiły 41,8% ogółu rodzin. W porównaniu z 2011 r. liczba rodzin tego typu zmniejszyła się o 1214,7 tys. (22,3%). Spadek dotyczył w większości rodzin zamieszkałych w miastach (o prawie 30%), natomiast na wsi spadek liczby małżeństw z dziećmi był nieco niższy (o 13%). Rodziny z dziećmi stanowią prawie połowę w strukturze rodzin zamieszkałych na wsi, natomiast w miastach niecałe 37% ogółu rodzin tam zamieszkałych.

Rodziny według typów oraz województw

Coraz mniej rodzin w Polsce. Dane Głównego Uzzędu Statystycznego

Ważnym elementem analizy Głównego Urzędu Statystycznego jest występowanie poszczególnych typów rodzin w ujęciu regionalnym. Według wstępnych wyników spisu 2021 r. największy udział rodzin z dziećmi
(par małżeńskich i związków niesformalizowanych) odnotowano w województwach: podkarpackim (50,0%), małopolskim (48,7%) i wielkopolskim i (47,1%) przy ogólnym wskaźniku dla kraju 44,6%. Należy podkreślić, że dziesięć lat wcześniej wskaźnik dla kraju był nieco wyższy i wynosił 51,3%, natomiast nie zmienił się ranking województw i w 2011 r. te same województwa charakteryzowały się wysokimi udziałami rodzin z dziećmi.

Najmniej rodzin z dziećmi zamieszkuje województwa dolnośląskie i zachodniopomorskie – (po 40,3%, w 2011 r. odpowiednio 47,1% i 48,5%), oraz lubuskie i łódzkie – po 42,3%, (w 2011 r. odpowiednio 50,0% i 48,2%).
Z kolei najwyższy udział rodzin niepełnych występuje w województwach: warmińsko-mazurskim (24,4%), lubuskim (24,0%) oraz łódzkim i mazowieckim – po 23,9% – przy wskaźniku dla Polski wynoszącym 22,6%. Najniższy natomiast udział rodziców samotnie wychowujących dzieci odnotowano w 2021 r. w województwach: wielkopolskim (20,3%), śląskim (20,8%), pomorskim i opolskim – po 21,8%.

Źródło danych GUS.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 31 maja 2023