Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czas na Twoją Miejscowość. Miliony na antysmogowe inwestycje w Rybniku

Facebook Twitter

W ciągu 5 lat na walkę ze smogiem w Rybniku wydano ponad 100 milionów złotych. Z Radia 90 wiecie, że teraz trwa nabór wniosków w programie STOP SMOG, dla właścicieli domów jednorodzinnych, których nie stać na samodzielną inwestycję.

Termomodernizacje budynków, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła, zabudowa odnawialnych źródeł energii, przygotowanie dokumentacji projektowych, ekodotacje – takie działania, warte miliony złotych, podejmuje Rybnik, walcząc o poprawę jakości powietrza w mieście

– wymienia Agnieszka Skupień, rzeczniczka magistratu:

W latach 2015-2019 wydaliśmy na termomodernizację i wymianę źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej 61 milionów złotych. To są budynki oświatowe, przedszkolne, kulturalne, MOSiR-u, sportowe, siedziby OSP, wszystko co należy do miasta. W 2020 roku realizowane są kolejne zadania inwestycyjne, na kwotę ponad 6,5 miliona złotych.

W 2021 roku miasto zakłada w walce ze smogiem inwestycje w budynkach użyteczności publicznej szacowane na 15 milionów złotych.

Inwestycje w obiektach użyteczności publicznej.

W 2020 roku realizowane są kolejne zadania inwestycyjne o wartości 6,5 milionów złotych. Są to m.in.:

 • budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich
 • wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w OSP Stodoły
 • zmiana źródła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy w SP 13
 • termomodernizacja budynku OSP Stodoły
 • termomodernizacja budynku ZSP nr 4
 • termomodernizacja budynku SP 19
 • opracowanie dokumentacji: przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP 18
 • opracowanie dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli 10 i 13
 • opracowanie dokumentacji: termomodernizacja placówek edukacyjnych (P9, SP16, SP15, P1, SP21, P20,P2, SP2)
 • zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o w budynku gospodarczym MOSiR w Kamieniu
 • zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-sztaniowym MOSiR w dzielnicy Niedobczyce
 • termomodernizacja budynku OSP Kłokocin
 • termomodernizacja dachu budynku Warsztatów Mechanicznych RCEZ
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiany kotłowni węglowej na gazową w SP 23 i SP 18

Ekodotacje

Warto dodać, że w latach 2015-2019 Rybnik przeznaczył 16,3 milionów złotych na dotacje do ekoinwestycji mieszkańców w budynkach i lokalach mieszkalnych (rozliczono 2099 umów). W 2020 roku sporządzono 84 umowy dotacji na łączną kwotę 762 tysięcy złotych, które obecnie są rozliczane. Przypomnijmy, że o dotacje mogą zgodnie z obowiązującymi zasadami ubiegać się właściciele budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Dotacja obejmuje wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne lub montaż odnawialnych źródeł ciepła. Wnioski można składać do 30 września danego roku, termin wykonania inwestycji nie może przekroczyć 31 października danego roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju inwestycji, wynosi nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

Ponadto od 2019 r. uruchomiono punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy Rybnika mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu dotacji na ekoinwestycje w budynkach jednorodzinnych. Dzięki tej formie wsparcia mieszkańcy Rybnika złożyli najwięcej wniosków w województwie w ramach programu.

Wsparcie ze środków zewnętrznych

Na realizację inwestycji poprawiających jakość powietrza Miasto pozyskuje środki zewnętrzne, które mają na celu zmniejszyć obciążenie budżetu miasta oraz znacząco przyspieszyć proces inwestycyjny. Od 2015r. z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na wymianę źródeł ciepła oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków miejskich na energię Rybnik pozyskał 88 milionów złotych (fundusze będą wydawane do 2022 roku). W samym tylko 2020r. uzyskano dofinansowanie na 5 znaczących projektów z zakresu poprawy jakości powietrza ze środków UE i częściowo z budżetu państwa. Projekty dotyczą termomodernizacji budynków mieszkalnych i zmiany źródeł ogrzewania w dzielnicach Boguszowice, Niedobczyce i Śródmieście, obejmują swoim zakresem 57 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ich wartość to ponad 60,4 milionów złotych, zaś przyznane dofinansowanie to ponad 50,5 milionów złotych. Inwestycje przewidują w ramach kompleksowej termomodernizacji usunięcie ponad 2100 pieców węglowych i zastąpienie ich kotłami gazowymi oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Miasto złożyło też kolejny wniosek o dofinansowanie na realizację termomodernizacji wraz z wymianą źródeł ciepła budynków mieszkalnych w dzielnicach: Boguszowice i Niedobczyce (Bogusławskiego 1 i 26, Patriotów 4,6,8,9,10,12,14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4,6, Paderewskiego 31,33,35,37, Gen. W. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B). Planowana całkowita wartość projektu przekracza 24 miliony złotych, a realizacja zadań przewidziana jest na lata 2021/2022.

Miasto ubiega się też o dofinansowanie ze środków UE oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach MOSiR w Rybniku i termomodernizacje placówek oświatowych. Projekty dotyczą termomodernizacji szkół podstawowych nr 15, 16, 19, 24 oraz przedszkoli nr 2, 18, 20, 32. Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest na przełom 2020 i 2021 roku. Kolejne wnioski będą składane w 2021 roku.

Od 2021r. realizowany będzie też program „Stop Smog”

W ramach tego programu będą przeprowadzane wymiany źródeł ciepła i termomodernizacje w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Miasto w 2020r. pozyskało na jego realizację 3,18 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju, co stanowi 60% kosztów zaplanowanych na 5,3 milionów złotych. Obecnie trwa nabór mający na celu wybór 100 beneficjentów tego programu.

21 milionów złotych wydano od 2015 roku w Rybniku na termomodernizację w budynkach komunalnych w Rybniku. Agnieszka Skupień, rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku:

Te prace odbyły się w 44 takich budynkach, zlikwidowaliśmy 861 pieców węglowych, tych najgorszych kopciuchów, które najmocniej zatruwają powietrze w Rybniku. Prace się toczą intensywnie, przypominam, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to 4469 mieszkań, z czego 2573 mieszkania to wciąż jeszcze ogrzewanie węglowe, intensywna walka z kopciuchami trwa.

 

Organizacje i wymiana kopciuchów w zasobie ZGM

W bieżącym roku wykonano już termomodernizację 4 budynków połączoną z wymianą źródeł ciepła na gazowe (ul. Bogusławskiego 5, 9, 10 oraz Kuboszka 5). Budynek przy ul. Górnośląskiej nr 108 przyłączono do sieci ciepłowniczej. Zlikwidowano 66 pieców węglowych, a wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła prawie 3,5 milionów złotych.

Trwają jednak kolejne inwestycje, które poprawią sytuację. Do 10 stycznia 2021r. powinna zakończyć się termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lompy 1. Inwestycja warta jest 628 818,80 złotych. Trwają roboty wykończeniowe ocieplenia sufitów w piwnicach oraz roboty związane z montażem centralnego ogrzewania. Rozpoczęto roboty związane z ociepleniem cokołu budynku. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła z węglowego na ogrzewanie gazowe etażowe realizowana jest przy ul. Lompy 2. Inwestycja warta 1 087 995,16 złotych powinna zakończyć się na początku maja przyszłego roku. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła z węglowego na ogrzewanie gazowe etażowe zrealizowana zostanie też w Boguszowicach przy ul. Żurawia 5. Umowę z wykonawcą podpisano 19 listopada, a inwestycja za 785 160 złotych zostanie ukończona do 18.05.2021r.

Sporo inwestycji zrealizowanych zostanie w dzielnicy Niedobczyce. Podpisano umowę na realizację termomodernizacji budynków wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej przy ul. Gen. Andersa 18 i 20. Obie inwestycje (każda warta ponad 700 tysięcy złotych) powinny zakończyć się do 28 sierpnia 2021r. Umowy podpisano też na realizację do 31 sierpnia 2021r. modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 a,b,c,d, 5 a oraz 7 ab oraz likwidację kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 i budową kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną. Przy ul. Hetmańskiej 7 a, b będzie wykonywana też termomodernizacja. Umowę z wykonawcą podpisano 18 listopada, a inwestycja warta 422 950 zł powinna zostać zrealizowana do 17 maja 2021r. Co ważne, trwają postępowania przetargowe na kolejne inwestycje w zasobie ZGM.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj