Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czas na Twoją Miejscowość: Rybnik gra w zielone

Facebook Twitter

Rybnik może być jeszcze bardziej zielony. Kolejne skwery, łąki kwietne, ogrody deszczowe czy parki kieszonkowe powstaną jeżeli tylko zechcą tego rybniczanie. Okazją może być tegoroczny budżet obywatelski, samorządowcy chcą by znalazły się w nim projekty proekologiczne.

fot.R.Cebula/ rybnik.eu

Mówi prezydent Rybnika:

Piotr Kuczera: To jest pomysł w kontekście dużych idei Unii Europejskiej, Zielony Ład… miasto ze smogiem, które walczy o czyste powietrze, walczy o to, by jak najwięcej tej zieleni było, bo to jest jeden z elementów dbania o nasze najbliższe otoczenie, stąd zachęcamy mieszkańców, aby spojrzeli w tę stronę. Niczego nie narzucamy, ale pokazujemy, że aby w mieście dobrze się żyło, przestrzenie zielone są potrzebne. Są kwoty zarezerwowane dla budżetu obywatelskiego, wiele już kupiono placów zabaw i siłowi, różnego rodzaju infrastruktury, być może warto pomyśleć o tej zieleni, która może być stałym i pięknym elementem naszego najbliższego otoczenia. Sądzę, że to ciekawy pomysł i dobry trend.

Zdaniem prezydenta Rybnika nowe zieleńce mogą spowodować, że rybniczanie poczują się odpowiedzialni za swoje najbliższe sąsiedztwo. Posłuchaj:

Dziś budżet obywatelski to zdaniem wiceprezydenta Rybnika Piotra Masłowskiego plebiscyt zachcianek mieszkańców. Jak mówi warto spróbować skierować go na inne tory:

Piotr Masłowski: W naszych warunkach zrobił się z tego taki plebiscyt- w dużej mierze- zachcianek mieszkańców i takich rzeczy ekstra, a nie związanych z podstawowym funkcjonowaniem miasta. Tegoroczna próba zwrócenia uwagi na inwestycje zielone- bo my możemy mieszkańców tylko i wyłącznie prosić- chcemy namawiać mieszkańców do tego, by zgłaszali inwestycje związane z „zielonym”, z tym co ekologiczne, co dla nas w Rybniku jest dużą bolączką, począwszy od smogu, przez narzekanie na jakość infrastruktury zielonej i mamy nadzieję, że mieszkańcy zachcą z nami w zielone zagrać.

Do podziału w tegorocznym budżecie obywatelskim jest 5 mln złotych, miejsc do zagospodarowania zielenią sporo. Wiceprezydent Masłowski proponuje powstanie muralu ekologicznego, który może pochłaniać smog:

Piotr Masłowski: Błonia to jest jeden z takich terenów, w samych konsultacjach budżetu obywatelskiego zwracamy uwagę na tereny przy ulicy Lipowej i Rycerskiej, w dzielnicy Rybnicka Kuźnia, jako taki większy teren, który mógłby służyć nasadzeniom, natomiast realizacja mniejszych przedsięwzięć typu: zielone ściany, zbiorniki retencyjne, sadzenie zieleni miododajnej, one nie wymagają dużej przestrzeni. Inicjatywa mieszkańców i taka śląska nasza  troska o to, żeby było fajnie wokół domu, z tym budżetem obywatelskim będziemy to mogli pobudzić. Katalog propozycji został stworzony, mnie podoba się mural antysmogowy, takie murale już w Polsce powstają, to powierzchnie, które pochłaniają smog.

Katalog propozycji przygotowany przez rybnickich samorządowców jest bardzo szeroki. Mówi Sylwia Jaroch z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika:

Sylwia Jaroch: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, szczególnie jeśli chodzi o nasze miasto, które jest w niechlubnych statystykach miast z niedobrym powietrzem, „Czarne Płuca” na rynku dały nam dowód. Chcemy mieszkańców przekonać, zachęcić, żeby w tym roku przede wszystkim składali projekty zielone, ekologiczne. Są projekty związane z zakładaniem kwietnych łąk, trawników, żywopłotów, umieszczanie klombów w zabetonowanej przestrzeni, tworzenie takich nowych form jak parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, zielone przystanki, również projekty związane z edukacją ekologiczną (…).

Pomysły można już konsultować od początku kwietnia.

Czekamy na ciekawe projekty mieszkańców

– mówi Sylwia Jaroch:

Sylwia Jaroch: Jesteśmy w roku pandemicznym, natomiast myślę, że ten rok nam nie pokrzyżuje planów i już z początkiem kwietnia zapraszamy mieszkańców do konsultowania swoich pomysłów z pracownikami Urzędu Miasta, z pracownikami jednostek rybnickich. Cały kwiecień, do połowy maja konsultujemy projekty, natomiast projekty składamy już od 1 maja. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, można też umawiać się na spotkania.

Więcej o budżecie obywatelskim Rybnika.

Co możesz zrobić?

Kilka propozycji możliwych do zgłoszenia projektów, w celu osiągnięcia naszego wspólnego celu:

 • nasadzenia drzew przy najczęściej używanych ciągach pieszo-jezdnych w dzielnicach,
 • nasadzenia drzew, zagospodarowanie na terenie osiedli mieszkaniowych,
 • pielęgnacja, rozbudowa i doposażenie istniejących zielonych przestrzeni (skwery, parki),
 • utworzenie woonerfów (takich jak np.: woonerfy w Łodzi) – przestrzeni publicznej łączącej w sobie funkcje ulicy, ścieżki rowerowej, parkingu, deptaku, miejsca spotkań dla mieszkańców,
 • utworzenie parków kieszonkowych, gdzie 70% powierzchni takiego parku stanowi zieleń, wyposażone również w elementy małej architektury
 • działania skierowane na poprawę już istniejących parków, skwerów, pasów zieleni przyulicznej, renowacja roślinności, konserwacja lub wymiana małej architektury,
 • powstanie ogrodów deszczowych, gdzie wody opadowe są nie tylko zatrzymywane w glebie, ale także naturalnie oczyszczane. Do tego rośliny napowietrzają glebę, upiększają miejski krajobraz i są siedliskiem zwierząt np. ptaków czy motyli,
 • zielone przystanki w dzielnicach,
 • mini ogrody sensoryczne,
 • tworzenie łąk kwietnych,
 • rozwijanie fachowego „technicznego” doradztwa dla mieszkańców w zakresie termomodernizacji, źródeł ciepła – jaki wybrać wariant termomodernizacji, jakie działania przyniosą najlepsze efekty przy ograniczonych środkach, jakie będą realne koszty ogrzewania itp. Decyzje w tym obszarze są trudne i wymagają fachowej wiedzy, której nie ma przeciętny mieszkaniec. Skuteczne doradztwo zapewne powinno być powiązane z audytem energetycznym, bo rozwiązania trzeba dobierać do konkretnego budynku, a także sytuacji finansowej mieszkańców,
 • tworząc parki, zieleńce, skwery warto nasadzać drzewa, mające szczególne zdolności do oczyszczania powietrza ze smogu,
 • utworzenie zielnych dachów na budynkach.

Gdzie możesz „zagrać w zielone”?

 • nowy park na terenie zielonym pomiędzy ulicami: Lipowa i Rybacka (niezagospodarowany obszar zieleni miejskiej) i/lub ulicami: św. Maksymiliana i Podmiejska z okazałym dużym elementem zabawowym (najlepiej takim indywidualnie projektowanym), który wyróżniłby nasze miasto na tle regionu. Szacowny koszt inwestycji w zależności od zakresu od 1,5 mln zł do kilku milionów zł, (dzielnica Rybnicka Kuźnia);
 • pielęgnacja starodrzewia. Koszt wykonania pielęgnacji na 1 dorodne drzewo to około 10 000 zł – 40 000 zł, (teren całego miasta);
 • opracowanie kompleksowej inwentaryzacji drzew w parkach miejskich, (teren całego miasta);
 • budowa zielonych przystanków w różnych dzielnicach, (teren całego miasta);
 • budowa, przygotowanie trasy do nordic walking wraz z infrastrukturą dużych, terenowych, stałych gier planszowych, planowana lokalizacja z dzielnicy Orzepowice (od parku osiedlowego przy ul. Góreckiego) w stronę dzielnicy Chwalęcice, Stodoły, którą można by połączyć z istniejącymi trasami rowerowymi;
 • Błonia rybnickie: budowa bulwarów spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Rudy, wraz z infrastrukturą rowerowo-odpoczynkową, szacunkowy koszt inwestycji 1,5 mln zł – 5 mln zł, budowa placu zabaw dla dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, szacunkowy koszt inwestycji ok. 1 mln zł;
 • budowa wodnego placu zabaw z czerpakami, rynnami do przelewania wody w pobliżu tężni jako uzupełnienie infrastruktury, szacunkowy koszt ok. 400 tys. zł.

Czytaj także:

Podobne tematy

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj