Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czerwionka- Leszczyny: Budżet na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

Facebook Twitter

Wszyscy radni za proponowanym przez burmistrza projektem na przyszły rok. W Czerwionce -Leszczynach przyjęto plan wydatków na 2022 rok. Po stronie dochodów jest nieco ponad 186 mln złotych, planuje się wydać blisko 20 milionów.

fot.www.czerwionka-leszczyny.pl

Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 186.382.230,75 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 176.209.654,20 zł, a dochody majątkowe w kwocie 10.172.576,55 zł.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę 207.696.719,98 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 184.226.068,53 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 23.470.651,45 zł.

Określa się planowany deficyt w kwocie 21.314.489,23 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.790.387,30 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.563,90 zł, przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.518.538,03 zł.

Zaplanowane na przyszły rok zadania priorytetowe to:

  • Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na terenie zabytkowego osiedla Familoków
  • Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru SP 8 na pomieszczenia przedszkolne
  • Rewitalizacja Parku im. P. Furgoła
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku ul. Strażacka do ul. Parkowa polegająca na przebudowie skrzyżowań z ul. Armii Krajowej i Wolności – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Laboratoria przyszłości – budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów
  • Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Przegędzy
  • Budowa żłobka w Leszczynach (przygotowanie dokumentacji).

W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 20 radnych. Budżet przyjęto jednogłośnie.

Dzisiejsza sesja to sesja budżetowa – najważniejsza, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i zadaniowe w roku. Dziękuję za jednomyślne przyjęcie budżetu, bo to niezwykle ważne, że dla dobra naszej gminy potrafimy się skupić na tym, co najważniejsze. Dziękuję także wszystkim, którzy ten budżet przygotowywali. Budżet to uchwała, która determinuje rozwój gminy. To dokument, w którym są zapisane liczne zadania mające służyć dobru gminy i jej mieszkańców, mamy więc teraz bardzo dużo pracy przed sobą. Realizujmy cele naszych mieszkańców, zadania dedykowane poszczególnym miejscowościom, a zarazem całej gminie

-mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 lipca 2022