Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czerwona strefa – ograniczenia w kościołach, zakaz gromadzenia się przed świątyniami

Facebook Twitter

Podział kraju na strefy czerwoną i żółtą wprowadził, znane z wiosny, ograniczenia w ilości osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach. Mniej wiernych w kościołach, zakaz gromadzenia się przed świątyniami, brak wesel i innych zgromadzeń rodzinnych jak chrzciny czy stypy.

Bazylika w Pszowie

Jak informował podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki, nowe obostrzenia w strefie publicznej dotyczą również kościołów i uczestnictwa w nabożeństwach. Zgodnie z komunikatem rządu – w strefie żółtej w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na cztery metry kwadratowe.

Z kolei w strefie czerwonej ma to być jedna osoba na siedem metrów kwadratowych. Zmiany weszły w życie dzisiaj – 17 października. To oznacza, że już jutro w niedzielę wierni będą musieli zastosować się do nowych ograniczeń.

W naszym regionie w strefie czerwonej znajduje się powiat cieszyński. Jak czytamy na internetowej stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej:

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

List do wiernych wystosował także zwierzchnik kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec. Jak czytamy w komunikacie:

Niestety w wyniku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, znów jestem zmuszony przekazać Wam nowe informacje i prosić o dostosowanie naszych kościołów do nowych restrykcji. Mam nadzieję, że będzie to czas mobilizacji Kościoła, a także poszukiwania nowych form działania, pomagania i towarzyszenia. Dziękuję za wszelką aktywność podejmowaną w poczuciu odpowiedzialności za bliźnich.

Tymczasem o dobrowolnej kwarantannie poinformowali duchowni z parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Informujemy, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną. Sprawa została od razu zgłoszona do Sanepidu i czekamy na jego decyzję. Do tego czasu zostajemy w dobrowolnej kwarantannie. Kościół jest otwarty dla wiernych, a Msze św. będą sprawować, ks. dr. Andrzej Kozubski, który nie mieszka z nami i nie miał żadnego kontaktu z osobą zakażoną oraz księża z dekanatu. Prosimy o modlitwę…

W tym największym cieszyńskim kościele zgodnie z nowymi zasadami podczas Mszy św. i nabożeństw może przebywać maksymalnie 150 osób.

Limit wiernych w kościołach to nie wszystko. Osoby, które biorą udział w uroczystościach religijnych, muszą zasłaniać usta i nos. W kościołach maseczki są obowiązkowe.

Ks. Jan Smolec, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach, przypomina także o dyspensie dla wiernych, którzy nie będą uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii.

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

Ogłoszenie bpa Romana Pindla, zwierzchnika Diecezji  Bielsko – Żywieckiej:

Bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

7. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;

8. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

9. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

12. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

13. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

14. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

15. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

Na ten trudny czas przyjmijmy również słowa Przewodniczącego KEP, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:

„Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

W tych trudnych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.”

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 marca 2023