Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Słuchacz Radia 90 pyta: Czy zasłużony krwiodawca może bez kolejki do lekarza?

Facebook Twitter

Czy zasłużony krwiodawca może dostać się do lekarza bez kolejki? Pyta o to Zbigniew z Wodzisławia, który skarży się, że w jednej z przychodni nie mógł skorzystać ze swoich praw.

Zasłużony krwiodawca. Jakie ma prawa?
fot.pixabay.com

Mówi Zbigniew, który zadzwonił do Radia 90 pod numer 32 423 23 23:

Zbigniew: Śmiechu warte. Zasłużony krwiodawca, który ma oddane 50 litrów krwi, a oni nie uszanują tego, że nie musi stać w kolejce. W całej Polsce nie trzeba stać w kolejce, a w Wodzisławiu w przychodni specjalistycznej twierdzą, że nie. Wstyd!

Zasłużony krwiodawca. Jakie ma prawa?

Gizela Kowol dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu podkreśla, że jednym z nich jest ułatwiony dostęp do służby zdrowia.

Gizela Kowol: Honorowy dawca krwi, który już posiada legitymację, czyli tzw. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi z tego tytułu ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Gizela Kowol apeluje, by respektować prawa honorowych krwiodawców. Także do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu trafiają skargi:

Gizela Kowol: Zdarzają się pytania, dzwonią nie tylko do Was, ale i do nas, że czasami spotykają się w danym ośrodku zdrowia, że nie są przyjmowani poza kolejnością. Ale jak najbardziej Honorowy Dawca Krwi ma takie uprawnienia, może skorzystać i proszę się o to upominać, bo de facto on pomaga pacjentom w szpitalu i jemu też się to należy.

Są skargi na brak pierwszeństwa, ale są też informacje odwrotne, że dzięki legitymacji udało się umówić zabieg wcześniej:

Gizela Kowol: Niejeden przyszedł powiedzieć nam, że dzięki legitymacji, jaką ma, został mu przyspieszony zabieg bądź operacja, i jak najbardziej cieszy się z tego tytułu, że oddawanie krwi nie tylko uratowało życie pacjentom, którym on oddaje, ale też i jemu przyspieszyło zabieg.

Zasłużony krwiodawca. Jakie ma prawa?

Gizela Kowol, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Przepisy na podstawie, których krwiodawcom należy się pierwszeństwo w służbie zdrowia

Zasłużony krwiodawca ma prawo także do dwóch dni wolnego w roku, w centrum krwiodawstwa może też dostać zaświadczenie, na podstawie którego przysługuje mu ulga podatkowa. Najbardziej znana nagroda za oddawanie krwi to czekolady, przysługuje ich 9.

Krew jest cały czas potrzebna, śledź informacje z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47c.Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług aptecznych

1.Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

 • 1) kobiety w ciąży;
 • 2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 1a i 1b;
 • 3) osoby, o których mowa w art. 43 uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ust. 1;
 • 4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • 5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • 6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • 7) kombatanci;
 • 8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • 9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • 10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • 11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • 12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a uprawnienia honorowego dawcy krwi w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280);
 • 13) żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ubezpieczenie zdrowotne żołnierzy zawodowych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 • 14) żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza dentysty, szpitala i świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 listy oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1–4.
6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art 24a–24c.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 maja 2024