Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Darmowe szkolenia dla rodzin zastępczych. To propozycja dla osób z terenu powiatu wodzisławskiego

Facebook Twitter

Cykl warsztatów pod nazwą "Przystań piecza" chce przeprowadzić Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu. Trzeba się zgłosić, nabór chętnych rodzin trwa do 16 marca. Liczba miejsc wynosi 20.

Fot. Victoria Borodinova \ pixabay.com

Pierwszeństwo mają rodziny zamieszkujące na terenach rewitalizowanych miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W projekcie mogą wziąć udział rodziny zastępcze, które:

  • sprawują pieczę zastępczą na podstawie postanowienia sądu lub umowy z Powiatem Wodzisławskim,
  • zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego,
  • posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
  • wypełnią pisemny formularz (ankiety) rekrutacyjny (poniżej do pobrania),
  • złożą pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470) – poniżej do pobrania.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają rodziny zamieszkujące na terenach rewitalizowanych miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień).

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 czerwca 2023