Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Decyzja o warunkach zabudowy – jak ją uzyskać, by rozpocząć budowę wymarzonego domu? [materiał partnera]

Facebook Twitter

Określenia takie jak wuzetka czy plan zagospodarowania przestrzennego są dobrze znane wszystkim, którzy mają za sobą budowę domu lub choćby zetknęli się z poprzedzającymi ją procedurami. Dla niewtajemniczonych mogą brzmieć niejasno, dlatego jeszcze w pierwszej fazie planowania własnej inwestycji warto się z nimi bliżej zapoznać. Im lepiej przygotujemy się od strony formalnej, tym bardziej płynny i szybki będzie później proces wyboru projektu i budowy naszego wymarzonego domu.

Jeszcze długo, zanim nasza działka przeobrazi się w ruchliwy plac budowy, musimy mieć jasność co do tego, jakie przeznaczenie i możliwości zabudowy zostały dla niej przewidziane. A zatem zacznijmy od sprawdzenia: czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zwanego w skrócie MPZP, czy też może zostały dla niej ustalone Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Po co jest Decyzja o Warunkach Zabudowy

Jeżeli nasza działka znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas jego postanowienia są dla nas wiążące i z nich dowiadujemy się, jaki rodzaj zabudowy został dla niej przewidziany, mamy wówczas ułatwiony wybór i możemy rozpatrywać już konkretne projekty domów, przewidziane w MPZP. Takie projekty znajdziecie Państwo na stronie www.archon.pl. Choć każda gmina w Polsce jest zobowiązana do sporządzania MPZP, to jednak nie brak działek położonych na terenach, które leżą poza jego zasięgiem. W takiej sytuacji należy uzyskać Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT), czyli popularnie zwaną „wuzetkę”. Jak to zrobić? Tego także dowiecie się ze strony www.archon.pl. To dokument, który określa rodzaj inwestycji, jaka może być zrealizowana na konkretnej działce. Informacje zawarte w dokumencie mają dbać o ład przestrzenny, zatem określają rodzaj zabudowy, a także inne istotne cechy realizowanych budynków. Z wydanej decyzji o Warunkach Zabudowy dowiemy się zatem, jakie parametry i kluczowe cechy budynku mieszkalnego dopuszczone są na wybranej przez nas działce. Mając tę wiedzę będzie można przystąpić do poszukiwań odpowiedniego projektu domu. Liczną kolekcję wspaniałych propozycji, spełniających różnorodne wymagania MPZP/WZ oferuje Pracownia ARCHON+.

Dla kogo, gdzie i kiedy „wuzetka”?

Aby uzyskać WZ, nie musimy być właścicielem działki, dlatego o jej wydanie może wystąpić każda osoba. Do wydania decyzji o Warunkach Zabudowy niezbędne jest spełnienie kilku warunków, od tzw. wymogu „dobrego sąsiedztwa” począwszy, poprzez dostęp parceli do drogi publicznej, istniejące uzbrojenie terenu bądź jego plan, uzyskanie niezbędnych zgód (np. o odrolnieniu działki) aż po decyzję o zgodności z odrębnymi przepisami dotyczącymi na przykład ochrony zabytków czy środowiska.

Wzory wniosku o wydanie decyzji udostępniają urzędy gminy, a wraz z ich złożeniem konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej. Do wniosku należy również dołączyć komplet dokumentów oraz przedstawić informacje o planowanej inwestycji. W tym celu można skorzystać z dostępnych na stronie ARCHON+ prezentacji wybranego projektu domu, pobrać pliki PDF i dołączyć do wniosku. Ponieważ decyzja o Warunkach Zabudowy wymaga uzgodnienia z wieloma organami administracyjnymi, czeka się na nią zazwyczaj dłużej, niż przewidują to przepisy.

Do czego zobowiązuje Decyzja o Warunkach Zabudowy?

Uzyskawszy „wuzetkę”, będziemy mieli jasność co do tego, jakiego rodzaju budynek może powstać na działce, którą chcemy kupić bądź już posiadamy. Ponieważ WZiZT służy zabezpieczeniu ładu przestrzennego w konkretnej lokalizacji, wuzetka może też definiować kwestie wysokości budynku, jego kształtu czy koloru elewacji. Bierze też pod uwagę ochronę interesów osób trzecich, w tym linie rozgraniczające inwestycji. Służy zarówno nam samym, jak i otoczeniu, w którym chcemy wznieść nasz wymarzony dom.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj