StartWiadomości

Do poniedziałku (15.10.) zbierane są kandydatury do Rybnickiej Rady Seniorów

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych: 3 osoby wskazuje prezydent, 3 – Rada Miasta, a 9 osób to przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika. To właśnie ich kandydatury są obecnie przyjmowane.

  • Zgłoszenie zawierające opis kandydata należy przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika:
    ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018r.
  • Z opisem kandydatów będzie można zapoznać się na stronie internetowej miasta w terminie od 18 do 25 października.
  • Spotkanie wyborcze odbędzie się 25 października br. w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika w godzinach od 15.00 do 17.00.
  • Wybory są bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Rybnika, która ukończyła 65. rok życia i jest obecna na spotkaniu. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkania wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
  • Przy wejściu na salę każdy uczestnik spotkania uprawniony do głosowania poproszony zostanie o podpisanie się na liście obecności, a następnie zostanie mu wydana karta do głosowania. Wybranych zostanie 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

Zostaw komentarz