Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dokładne czyszczenie i dezynfekcja autobusów MZK

Facebook Twitter

Pojazdy będą czyszczone codziennie, a dezynfekcja przeprowadzana będzie ze szczególną dokładnością. Takie są zalecenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu, w związku z koronawirusem.

mat.prasowe MZK

W związku z koronawirusem dodatkowe działania mające poprawić bezpieczeństwo pasażerów wprowadza Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu. MZK zwrócił się w tej sprawie z oficjalnym pismem do przewoźników. Ustalono, że w celu ograniczenia przenoszenia potencjalnych wirusów pojazdy będą czyszczone codziennie, a dezynfekcja przeprowadzana będzie ze szczególną dokładnością. Wyjątkowa uwaga będzie zwracana między innymi na poręcze, uchwyty i kasowniki. Przedstawiciele MZK będą kontrolowali czy pojazdy są poddawane dezynfekcji i czy jest ona wykonywana w odpowiedni sposób.

Międzygminny Związek Komunikacyjny przypomina także o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, aby ograniczyć ryzyko zakażenia.

  • Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

  •  Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

  • Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

  • Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 26 lutego 2021