Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Domus do wyburzenia! Wkrótce rozpoczną się intensywne prace. Będzie głośno

Facebook Twitter

Budynek starego domu handlowego na skrzyżowaniu ulic Kotucza i Zebrzydowickiej w Rybniku zostanie wyburzy w pierwszych dniach sierpnia.

Najpierw wyburzona zostanie ćwiartka południowo-wschodnia, a następnie kolejne – zgodnie ruchem wskazówek zegara. Prace prowadzone będą z użyciem ciężkiego sprzętu: koparek gąsienicowych wyposażonych w nożyce tnąco-kruszące do betonu, żelbetu i stali oraz młoty hydrauliczne.

Wszelkie odpady mają być segregowane, a następnie wywożone z terenu budowy. Dla mieszkańców okolicy oznacza to duży hałas i kurz, w przypadku nadmiernego pylenia teren ma być zraszany wodą.

Budowlańcy zapewniają, że o terminie prac i ich przebiegu powiadomili mieszkańców sąsiednich budynków przy ul. Zebrzydowickiej, Raciborskiej i Piownik.

Rozbiórka ma potrwać do połowy sierpnia.

Dawny DH Domus posiada konstrukcję żelbetową szkieletową. Posadowiony jest na płycie fundamentowej. Budynek przykryto stropodachem gęstożebrowym, a poszczególne kondygnacje oddzielono płytami stropowymi P-40, opartymi na belkach żelbetowych.

Cztery pierwsze etapy prac rozbiórkowych prowadzone będą w granicach wyznaczonych przez dylatacje konstrukcji budynku. Najpierw wyburzona zostanie ćwiartka południowo-wschodnia, a następnie kolejne – zgodnie ruchem wskazówek zegara, aż ku ćwiartce północno-wschodniej. Płyta fundamentowa zostanie usunięta w piątym, ostatnim etapie rozbiórki.

Prace wyburzeniowe prowadzone będą metodą mechaniczną, z użyciem ciężkiego sprzętu. Bryłę starego Domusu rozbierać będą koparki gąsienicowe, wyposażone w nożyce tnąco-kruszące do betonu, żelbetu i stali oraz młoty hydrauliczne.

Ze względu na wysokość budynku przekraczająca 25 metrów, rozbiórka wyższych kondygnacji prowadzona będzie za pomocą koparki Hitachi 470 z długim wysięgnikiem (35 m).

Utylizacja materiałów z rozbiórki wykonana będzie na bieżąco, zgodnie zobowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami. Podstawowym aktem prawnym normatywnym w zakresie gospodarki odpadami i gruzem budowlanym jest ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Określa ona procedury postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj