Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Dotacje na remont zabytków na raciborszczyźnie

Facebook Twitter

Przez cały luty trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy budynków.

W minionym roku powiat raciborski kwotą 25 tysięcy złotych dofinansował wyposażenie zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich w sygnalizację ppoż., instalację alarmową i monitoring.

O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych położonych w powiecie raciborskim, w tym także przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis. [(§ 10 Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r., poz. 3635)].

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku znajdują się TUTAJ.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj