Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Drastyczna podwyżka opłat za śmieci w Wodzisławiu. Ceny pójdą w górę o ponad 100%

Facebook Twitter

 Miasto jest po rozstrzygnięciu przetargów i już wiadomo, że nie uda się utrzymać dotychczasowych stawek za odbiór i wywóz odpadów. Od 1 sierpnia za śmieci segregowane mieszkańcy będą musieli zapłacić miesięcznie 26 złotych i 10 groszy za osobę lub 35 złotych za osobę w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

fot.Hans/ pixabay.com

W magistracie tłumaczą, że nie mają wpływu na większość czynników składających się na cenę:

Na stawkę opłaty śmieciowej składają się przede wszystkim: zagospodarowanie odpadów, odbiór i transport. I te koszty stanowią ponad 90 % kosztów całego systemu (…). Obecnie zagospodarowanie odpadów komunalnych i odbiór z transportem odpadów komunalnych kosztuje nas nieco ponad 300 złotych; po rozstrzygnięciu jednego przetargu i otwarciu drugiego, wiemy już, że w zakresie np. odpadów zmieszanych, 1 tona będzie nas kosztowała ponad 700 złotych.

– tłumaczy Tadeusz Dragon, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu. Na wzrost ceny wpływ ma też wzrost opłaty marszałkowskiej, to stawka za składowanie odpadów, która w przypadku odpadów zmieszanych od 2017 roku wzrosła o 264 %:

Do tego dochodzi wzrost cen paliwa i wzrost płacy minimalnej oraz obowiązek nałożony na gminy, jeśli chodzi o zbieranie bioodpadów: te muszą być odbierane oddzielnie i częściej.

Drastycznym argumentem, który niestety powoduje wzrost jest koniunktura na rynku surowców wtórnych. Tutaj niewiele o tym się mówi, ale wygląda to w ten sposób, że według stanu na czerwiec bieżącego roku, porównując to do roku 2012- a zmiany następowały sukcesywnie- spadek cen za surowce wtórne sięga 900 %. To jest bardzo ważne, w szczególności widać to na przykładzie stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych. W tej chwili ceny za stłuczkę szklaną? Nie ma ceny, jest 0 złotych, za tworzywa sztuczne są to kwestie kilku groszy za kilogram.

Do stawki nie zostały wliczone dwa czynniki: bufor bezpieczeństwa zależny od ilości wywożonych odpadów i rozliczenie kosztów funkcjonowania poprzednich systemów. Niewykluczone więc, że jeśli np. ilość odbieranych śmieci drastycznie wzrośnie trzeba będzie dokonać korekty stawek. Radni w Wodzisławiu będą nad nimi głosować w czasie sesji nadzwyczajnej zwołanej na przyszłą środę (10.07.).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj