Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Drewniany kościół w Kaczycach odzyskuje blask

Facebook Twitter

Zakończył się remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach. To drewniany zabytek, jaki powstał prawdopodobnie w XVII wieku, w latach 70. minionego wieku został przeniesiony do Kaczyc z Ruptawy. Pierwszy etap robót objął nawę i prezbiterium oraz soboty. W przyszłym roku planowany jest zakres związany z wieżą.

Fot. M. Dąbrowska/www.facebook.com/Wojewódzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

W wyniku przeprowadzonych dotychczas prac połacie nawy i prezbiterium oraz soboty otrzymały nowy gont, wymieniono także gontowy szalunek, który osłaniał konstrukcję ścian wzniesionych z poziomych bali drewnianych.

– informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach:

Wymienione elementy drewniane powoli i naturalnie będą patynować.

Przy okazji robót z odkrytych ścian o konstrukcji drewnianej pobrano materiał do badań dendrochronologicznych, by w przyszłości ostatecznie potwierdzić datowanie materiału z jakiego została wzniesiona świątynia. W świetle dokumentów archiwalnych kościół pochodzi sprzed 1620 r.

Fot. M. Dąbrowska/www.facebook.com/Wojewódzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

Powyższy zakres prowadzony był staraniem Parafii przy dofinansowaniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kościół – wzniesiony w Ruptawie (ob. Jastrzębie Zdrój) gdzie funkcjonował jako kościoł pw. św. Bartłomieja, a następnie przeniesiony został w latach 1971-72 do Kaczyc z nowym patrocinium Podwyższenia Krzyża Świętego – został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-734/66 z dn. 30.12.1966 r. aktualizacja decyzji A/563/2019 z dn. 23.10.2019 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach informuje także o odwodnieniu fundamentów w zespole klasztorno- szpitalnym położonym przy ul. Katowickiej 1 w Cieszynie:

Choć zakres wykonanych robót nie jest spektakularny, gdyż nie wpłynął zasadniczo na wygląd zabytku, to jednak ma fundamentalne znaczenie dla poprawy kondycji technicznej ścian przyziemia i pozwoli utrzymać zabytkową substancję w jak najlepszym stanie.

Ww. zakres robót zrealizowany został dzięki zaangażowaniu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regionalnego św. Franciszka w Cieszynie przy dofinansowaniu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fot. T. Wolny/www.facebook.com/Wojewódzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

Zespół klasztorno-szpitalny Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Cieszynie, wzniesiony w latach 1900-1903, został wpisany do rejestru zabytków pod koniec 2002 r.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 marca 2024