Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Droga Główna Południowa w Jastrzębiu gotowa. Tylko jechać!

Facebook Twitter

Najpierw oficjalne przecięcie wstęgi, potem dopiero pierwsze samochody przejadą obwodnicą Jastrzębia-Zdroju. Na piątek (7.11.) na godzinę 10.00 zapowiedziano otwarcie dla ruchu odcinka nowej drogi. Zakończyła się budowa II etapu Drogi Głównej Południowej, tym samym cały projekt jest gotowy.

To „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”.

I etap Drogi Głównej Południowej ma 3,350 km i biegnie od ul. Pszczyńskiej od strony Pawłowic do ul. Stodoły. Na tym odcinku roboty objęły budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonanie odwodnienia i przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu. Wybudowane zostały tu trzy skrzyżowania z ul.: Pszczyńską, Dębina i Rybnicką (skrzyżowanie typu rondo) oraz sześć wiaduktów kolejowych, w dwóch zespołach. Na odcinku wzdłuż ulicy Pszczyńskiej powstała droga dwujezdniowa, a na pozostałej części jednojezdniowa dwukierunkowa.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. Prace trwały od 15 września 2010 roku do 27 czerwca 2013 roku, a więc 2 lata i 9 miesięcy.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 63,6 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 56,5 mln zł, a dofinansowanie z RPO WSL około 47 mln zł. Dotacja celowa z budżetu województwa wyniosła około 461 tys. zł.

Drugi 5,221 km etap DGP prowadzi od ul. Stodoły do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Powstały tu trzy skrzyżowania z ul.: Pochwacie, Połomską i Wodzisławską (skrzyżowanie typu rondo) oraz dwa wiadukty drogowe. Prace objęły również budowę ekranów akustycznych o długości około 1725 m oraz oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, wiaduktów i przejazdu kolejowego. Oprócz tego wybudowane zostały urządzenia odwadniające, osadniki i zbiorniki odparowujące wodę, a także przebudowane i zabezpieczone kolidujące uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.

Drogę budowało konsorcjum firm: M-Silnice a.s (S.A.) oraz Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Prace prowadzone były 1 rok i 11 miesięcy od 24 października 2012 roku do 30 września 2014 roku.

Koszt całkowity wynosi około 130,7 mln zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą około 113 mln zł, a dofinansowanie około 69 mln zł. Dotacja celowa z budżetu województwa wyniosła około 18 mln zł.

– Konieczność budowy Drogi Głównej Południowej została opisana w 1996 roku w studium komunikacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój. Następnie wykonano koncepcję przebiegu, który to przebieg został wpisany do planu zagospodarowania i strategii rozwoju województwa śląskiego. Od 2001 roku miasto Jastrzębie-Zdrój rozpoczęło projektowanie DGP na swoim terenie oraz w miejscach włączenia do DW 933 w Pawłowicach i Mszanie. Ta droga ma znaczenie nie tylko dla naszego miasta, ale także dla regionu. W planie zagospodarowania przestrzennego uzgodniliśmy wokół niej wiele terenów przemysłowych i usługowych, dlatego inwestycja powinna ożywić też obszar pod kątem gospodarczym – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Docelowo Droga Główna Południowa ma połączyć Pszczynę, Pawłowice Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski i Racibórz.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 lutego 2023