Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Droga wojewódzka 925. Dzieje się i to sporo

Facebook Twitter

Trwa przebudowa Drogi wojewódzkiej 925 od granicy Rudy Śląskiej z Mikołowem do granicy Rybnika z gminą Czerwionka-Leszczyny. jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, prace są bardzo zaawansowane, a ich zakres szeroki.

Droga wojewódzka 925
fot. ZDW Katowcie

Droga Wojewódzka 925 – intensywne prace na wielu odcinkach

Wykonywane są obecnie takie prace jak przebudowa sieci energo- i teletechnicznych, budowa kanałów technologicznych dla oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, rozbiórka chodników, zjazdów i krawężników, korytowanie pod konstrukcję drogi w miejscach, gdzie dotychczasowe warstwy zostały już rozebrane, układanie podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumicznej, przebudowa gazociągów, budowa nasypu pod konstrukcję drogi, montaż przepustów, budowa mostu nad Potokiem Chudowskim i montaż nowych krawężników.

Jak widać na poszczególnych odcinkach charakter robót świadczy o różnym zaawansowaniu prac; od robót rozbiórkowych po układanie podbudowy bitumicznej. W miarę postępu prac, wykonawca zamyka kolejne fragmenty jezdni rozpoczynając od frezowania istniejących warstw bitumicznych poprzez korytowanie, przebudowę infrastruktury teletechnicznej i po budowę nowej konstrukcji. Na wielu odcinkach przebudowywanej drogi ruch lokalny odbywa się wahadłowo.

Przypomnijmy, że DW 925 to ważna arteria dla tej części województwa śląskiego. Przebudowywany odcinek łączący Rybnik z autostradą A 1 i konurbacją górnośląską był już w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia była zdegradowana, niesprawny był system odwodnienia, a ruch pieszych i rowerzystów nie był właściwie odseparowany od ruchu pojazdów mechanicznych.

Umowa na przebudowę została podpisana z wykonawcą 17 lipca 2023 roku. Zakończenie robót zaplanowano na 17 kwietnia 2026 r. Kosz przedsięwzięcia wynosić będzie nieco ponad 343, 6 mln zł. W tym 292 mln zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.04 „Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu”, działanie FESL.04.01 „Drogi Wojewódzkie”).

Nowa droga będzie dostosowana do nacisku pojedynczej osi 11,5 T. Zmieniona będzie geometria skrzyżowań. Istniejące chodniki zostaną przebudowane i powstaną nowe ich odcinki. Będą drogi rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy do posesji. Podobnie zatoki autobusowe będą przebudowane i wybudowane nowe. Na przystankach autobusowych wykonane będą krawężniki „peronowe”, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną miejsca do kontroli ruchu. Przebudowane będą przepusty i obiekty mostowe. Zastosowana będzie tzw. cichsza nawierzchnia.

Droga będzie wyposażona w elementy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu, w tym:

  • inteligentny system sygnalizacji świetlnej, działające w trybach akomodacyjnych tzn. z dostosowaniem programów do natężenia ruchu;
  • azyle na przejściach dla pieszych w wybranych miejscach;
  • zabudowę balustrad i barier, elementów bezpieczeństwa ruchu;
  • doświetlenie przejść dla pieszych.

Warto dodać, że inwestycja realizowana jest w części na obszarze występowania szkód górniczych, co powoduje konieczność stosowania odpowiednich technologii.

DW 925 w remoncie. Fot. ZDW Katowice

Prócz rozebrania istniejącej konstrukcji drogi i wybudowania nowej przed wykonawcą stoi oczywiście zadanie przebudowy całej infrastruktury technicznej. Czyli przebudowa instalacji zarządzanych przez inne podmioty. Wymaga to bieżącej koordynacji działań i czynienia uzgodnień przy wyłączaniu z ruchu sieci energetycznej, telefonicznej i gazowej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 19 lipca 2024