Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Drogowa inwestycja w Bażanowicach zakończona. Chodzi o rozbudowę ulicy Cieszyńskiej

Facebook Twitter

Rozbudowa obejmowała teren od skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią. Głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się pomiędzy przystankami autobusowymi, a strefą przemysłową, jak również do przyległych zabudowań mieszkalnych, dlatego dobudowano odcinki chodników.

fot. powiat.cieszyn.pl

Wykonano także zatoki autobusowe umożliwiające zatrzymywanie się pojazdów poza jezdnią, a co za tym idzie zlikwidowano ograniczenia w płynności ruchu. Prace kosztowały 1,68 mln złotych, z czego 900 tysięcy to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za realizację zadania odpowiedzialny był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. W dniu 30 czerwca 2021r. nastąpiło przekazanie placu budowy wyżej wymienionego zadania. Odbiór końcowy odbył się w dniu 10 grudnia 2021r.

Zadanie inwestycyjne obejmowało m.in.:

 • wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji,
 • poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m,
 • wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 • wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m,
 • budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 • budowę kanału technologicznego długości 293,0 m;
 • zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 • umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 • budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 • wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 • przebudowę zjazdów do posesji,
 • przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 • wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 • roboty wykończeniowe.

Wartość zadania wyniosła ok. 1,68 mln zł, z czego 0,9 mln zł stanowi dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostały wkład własny w wysokości 0,78 mln zł został finansowany przez Powiat, przy współudziale Gminy Goleszów w wysokości 250 tysięcy złotych.

Mówi Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie:

Głównym celem zrealizowanej inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się pomiędzy przystankami autobusowymi, a strefą przemysłową, jak również do przyległych zabudowań mieszkalnych, dlatego dobudowano odcinki chodników skomunikowane przejściami dla pieszych. Wykonano także normatywne zatoki autobusowe umożliwiające zatrzymywanie się autobusów poza jezdnią, a co za tym idzie zlikwidowano ograniczenia w płynności ruchu na głównej drodze, dzięki temu wyeliminowano sytuacje niebezpieczne, jakie dotychczas występowały w momencie omijania autobusów zatrzymujących się na jezdni.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 maja 2022