Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Drożej za przejazd autostradą A4 na trasie Katowice-Kraków

Facebook Twitter

Rosną opłaty za przejazd A4 na odcinku Katowice-Kraków i odwrotnie. Pomimo negatywnego stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejechanie tej trasy osobowym samochodem od dziś (1.10.) trzeba zapłacić o 2 złote więcej, czyli już 12. Po przeliczeniu to już ok. 39 gr za 1 km, do tej pory to 33 gr.

Fot. Stalexport Autostrada Małopolska / gddkia.gov.pl

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, pomimo negatywnego stanowiska GDDKiA, od 1 października 2020 r. podnosi stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. GDDKiA wskazała że, wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Okoliczności podwyżki do rozważenia

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z Umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej Umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym 31 lipca br. do Stalexportu wskazaliśmy m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu.

Stanowisko GDDKiA przesłane do Stalexport Autostrada Małopolska

Zdaniem GDDKiA, Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania, obniżając stawki opłat.

Autostrady zarządzane przez GDDKiA bez podwyżek od lat

Patrząc przez pryzmat wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady wynosi 10 gr.

Tymczasem za przejazd 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka Katowice – Kraków zapłacimy na bramkach dwukrotnie po 12 zł (ok. 39 gr za 1 km). Dotychczas za przejazd pojazdami samochodowymi do 3,5 tony opłata na każdej z dwóch bramek wynosiła 10 zł (ok. 33 gr za 1 km).

Z autostrady na drogi lokalne

Zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

GDDKiA podkreśla, że część dróg określonych w załączniku do Umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości. Wzrost stawek opłat przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia ruchu na tych drogach, co może istotnie, negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego oraz na poziom bezpieczeństwa.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2022