Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ekspert: przygotowanie szczepień będzie wyzwaniem dla większości szkół

Facebook Twitter

Przygotowanie szczepień przeciwko COVID-19 będzie wyzwaniem dla większości szkół - ocenił Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dodał, że nauczyciele sprzeciwiają się możliwości szczepienia dzieci w szkole bez obecności rodzica.

Fot. Alexandra_Koch / pixabay.com

Na początku sierpnia ukazały się wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są one bardzo zbliżone do tych, które obowiązywały w minionym roku szkolnym. Dotyczą m.in. częstej dezynfekcji, zachowania dystansu czy częstego wietrzenia. Do rekomendacji doszło szczepienie przeciwko COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Od nowego roku szkoły mają zająć się organizacją szczepień dzieci i młodzieży. Niewątpliwie to jest najtrudniejsze, bo to coś nowego dla szkół, które już teraz mają problem z realizowaniem tej części zaleceń, które dotyczą organizacji procesu dydaktycznego

– powiedział PAP Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). W jego ocenie większość szkół zajmie się popularyzacją szczepień i zbieraniem deklaracji rodziców w kwestii szczepień, ale iniekcje odbywać się będą w ośrodkach służby zdrowia, które – jak zauważa – już nie są tak obciążone wykonywaniem szczepień, bo zainteresowanie nimi znacznie zmalało.

Dano nam całą listę zaleceń dotyczących zorganizowania w szkole szczepień. Wymagane są odpowiednie warunki lokalowe, np. w postaci wydzielonej toalety dla personelu szczepiącego. Dużo polskich szkół ma wąskie korytarze. W związku z tym wydzielenie miejsc dla ludzi z zewnątrz – rodziców towarzyszących dzieciom – byłoby utrudnione

– powiedział. Jak podkreślił, OSKKO popiera szczepienia przeciwko COVID-19 i będzie wnioskowało o możliwość podania trzeciej dawki kadrze.

Nauczyciele powinni w tej kwestii dawać przykład, dlatego szkoda, że nie wszyscy z nich się zaszczepili

– dodał Pleśniar. MEiN szacuje, że zaszczepionych jest 75-80 proc. nauczycieli.

Jednym z zaleceń jest zachowanie minimalnej odległości 1,5 między osobami w szkole.

Takiego zalecenia nie da się spełnić. Szkoły są przegęszczone, zwłaszcza w newralgicznych miejscach, np. w toaletach

– mówi. Pleśniar zawraca uwagę, że w niektórych krajach wzmocniono kadrę tak, aby klasy były mniej liczne. Tak się jednak nie stało w Polsce. Wytyczne – jak mówi ekspert – „padają” też w przypadku świetlic i stołówek – wymogu dystansu w większości przypadków nie da się zapewnić.

Pleśniar dodaje, że początkowo w czasie pandemii problemem była niedostateczna ilość środków do dezynfekcji czy zapewnienie maseczek. Teraz nie obawia się, że zabraknie ich w szkole. Jak mówi, resort edukacji częściowo zapewni środki ochrony osobistej podobnie, jak to było w poprzednim roku szkolnym. W środę (25.08.) w mediach społecznościowych Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała, że do szkół na terenie całej Polski docierają środki ochrony osobistej.

Transport dostarczymy do 32 tys. placówek

– napisano. W wytycznych wskazano, że uczniowie powinni w jak najmniejszym zakresie mieszać się z osobami z innych klas w czasie pobytu w szkole. Zdaniem Pleśniara jest to możliwe wyłącznie – i to nie w pełnym zakresie – w przypadku przedszkoli i klas nauczania początkowego.

W wytycznych czytamy też, że w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grup tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).

Nauczyciele są grupą starzejącą się i sporo z nich ma liczne schorzenia – i to właśnie dróg oddechowych. Stąd ten postulat jest nie do zrealizowania, bo nawet młodsi cierpią na choroby zawodowe. Lepszych wytycznych nie będzie. Sami nauczyciele i dyrektorzy placówek muszą zatroszczyć się o ich wprowadzenie

– mówi.

(PAP)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 lipca 2024