StartKultura

Gaszowice: sprzedaj, zamień, oddaj potrzebującym

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Puchate”

Stowarzyszenie chce włączyć w swoją działalność podmioty związane z trzecim sektorem oraz jednostki samorządu terytorialnego:

Ważnym jest, aby w działalności stowarzyszenia brali udział mieszkańcy – jedną z możliwości uczestnictwa jest udział w akcji „SZOP”:

W dalszym ciągu można zgłaszać swój udział:

Więcej informacji znajduje się na plakatach:

Zostaw komentarz