Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Gdzie uzyskać darmową poradę prawną?

Facebook Twitter

Choć zawieszona została działalność wszystkich stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nadal można prosić o porady. Stowarzyszenie Dogma służy poradami telefonicznymi.

fot.succo/ pixabay.com

Urlop bezpłatny może być udzielony jedynie na pisemny wniosek pracownika, przepisy udzielania urlopu bezpłatnego wynikają z art. 174 kodeksu pracy. Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, bez prawa do wynagrodzenia. Nie powoduje on ustania stosunku pracy, a jedynie jego zawieszenie.

To jedna z porad, jaką można uzyskać w Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”. To organizacja, która od 16 lat prowadzi działalność poradniczą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z zapobieganiem zagrożeniom związanym z COVID-19 zawieszona została działalność wszystkich stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Do odwołania porady prawne odbywają się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo.

Wiele osób poszukuje informacji dotyczących: załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy „na koronawirusa”, uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów. To, czego dzisiaj mieszkańcy najbardziej potrzebują od prawników to przede wszystkim rozwiązań.

W roku 2020 prawnicy i doradcy udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie między innymi Rybnika czy Jastrzębia. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przeznaczone są dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj